Ohjaus ja tuki ammatilliselle opiskelijalle

Luottamuksellista ohjausta ja tukea opiskeluun, arkeen ja hyvinvointiin.

Vastuuopettajan ja muun opetushenkilöstön lisäksi saat ohjausta ja tukea koko opintojesi ajan myös erityisopettajilta, kuraattoreilta, opinto-ohjaajilta, psykologeilta, terveydenhoitajilta sekä oppilaitospastorilta.

  • Erityisopettajan puoleen voit kääntyä, jos sinulla on todettu oppimisvaikeus ja tarvitset opintoihisi säännöllistä ja pitkäaikaista tukea. Voit tulla erityisopettajan juttusille aina silloinkin, jos oppiminen tuntuu vaikealta vaikka sinulla ei olisi todettu oppimisvaikeutta.
  • Kuraattorin kanssa voit selvittää opintojesi aikaiseen asumiseen ja rahankäyttöön liittyviä asioita sekä saada apua muihin elämäntilanteiden muutoksiin ja kriisitilanteisiin. Luottamukselliset keskustelut voivat liittyä opiskeluvaikeuksiin, motivaatioon, kiusaamiseen, perhetilanteeseen, kaverisuhteisiin, seurusteluun, itsetuntoon ja mielialaan tai päihteiden käyttöön ja muihin riippuvuuksiin.
  • Opinto-ohjaaja tukee sinua opinnoissasi vastuuopettajan ohella läpi opintojen ajan. Voit olla yhteydessä opinto-ohjaajaasi erilaisissa opintoihin liittyvissä asioissa. Hän ohjaa sinua opinnoissa etenemisessä, valitessasi ammattilukion tai väyläopintojen tekemistä sekä mm. jatko-opintoihin hakeutumisessa. Opot auttavat sinua myös tilanteissa, joissa pohdit opintojen väliaikaista keskeyttämistä tai eroamista.
  • Psykologi tukee toimintakykyäsi, hyvinvointiasi ja mielenterveyttäsi. Tarvittaessa hän auttaa saamaan lisäapua tilanteeseesi. Voit keskustella psykologin kanssa luottamuksellisesti esim. opiskeluun, mielialaan, väsymykseen, stressiin, hankalaksi koettuihin tunteisiin, erilaisiin elämän kriisitilanteisiin tai ihmissuhteisiin liittyvistä asioista.
  • Terveydenhoitajan puoleen voit kääntyä aina, kun tarvitset tietoa terveydestä tai terveyspalveluista, terveydentilassasi ilmenee opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä kuten väsymystä, mielialan laskua, tai voimakasta stressiä.
  • Oppilaitospastorien kanssa voit keskustella hengellisistä ja henkilökohtaisista asioista.
  • Suomi toisena kielenä eli S2-tuki auttaa ammatillista opiskelijaa opiskeluvalmiuksiin liittyvissä OPVA-opinnoissa, yhteisten tai ammatillisten tutkinnon osien opetuksessa, näytöissä ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa.  

Katso toimipistekohtaiset yhteystiedot alasivuilta ja ole rohkeasti meihin yhteydessä. Olemme täällä sinua varten!

PDF iconOhjauksen ja tuen palvelut