Tukea ja ohjausta ammattilukiossa

Neuvoja ja ohjeita opiskeluun liittyvissä asioissa saat aikuislukion opinto-ohjaajalta ja ammatillisilta opinto-ohjaajilta sekä lukion opettajilta.

Opinto-ohjaaja

Ammattilukiolaisena saat lukion opolta henkilökohtaista ohjausta

 • ammattilukion tarjonnasta poikkeavien kirjoitusaineiden valinnoissa ja suunnittelussa,
 • muualla suoritettujen lukio-opintojen hyväksiluvuissa,
 • ylioppilastutkinnossa, kirjoituksien suunnittelussa ja osallistumisoikeuden tarkistamisessa.

Lukion opinto-ohjaajana toimii Sonja Kurki, Tapiola, Itätuulenpiha 1, 1. kerros, työhuone 149

 • Ajanvaraus sähköpostitse: sonja.kurki@omnia.fi tai Wilma-viestillä
 • Puhelin 040 126 7465, puhelinpalvelu, myös WhatsApp: maanantaisin klo 9–11

Ammatilliset opinto-ohjaajat ja vastuuopettajat

Ammattilukiolaisena saat ammatillisilta opinto-ohjaajilta ja vastuuopettajilta ohjausta ammatillisen tutkinnon kokonaisuudessa (ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot)

 • lukio-opintojen ja YTO-aineiden suunnittelussa ja kirjoitusaineiden muuttamisessa,
 • lukio-opintojen tunnustamisessa ammatilliseen tutkintoon,
 • urasuunnittelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa,
 • lukio-opintojen lopettamisessa tai opiskelun keskeytymisen uhatessa,
 • opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa,
 • erilaisissa arkipäivän kysymyksissä.

Katso lukio-opintojen ammatilliset opinto-ohjaajat eri toimipisteissa.

Lisää tukea

Muissa asioissa ota yhteyttä:

 • Opettajiin: Kurssin itsenäinen suorittaminen, kurssien suoritusjärjestys, läsnäolo oppitunneilla, koejärjestelyt, kurssisisällöt ja -vaatimukset, kurssien arviointi, ainekohtainen yo-valmennus.
 • Erityisopettajaan: Lukilausuntoihin liittyvät asiat.
 • Opintotoimistoon: Opiskelijatodistukset, tunnukset aikuislukion digitaalisiin järjestelmiin (Wilma ja Moodle). 
 • Koulutuspäällikköön ja koulutusvastaavaan: Yo-tutkinnon vieraskielisyysselvitykset, erityisjärjestelyjen hakeminen ja käytännön järjestelyt.
 • HelpDesk: käyttäjätunnukset, käyttäjätunnuksesi salasanan toimimattomuus, sähköpostin käyttö tai Office 365-ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset.
 • DigiTutori: Itätuulentiellä lukuvuoden aikana: Abitin käyttö, Office 365 -ohjelmien käyttö, SoMe-palvelujen käyttö, mobiililaitteiden käyttö, valokuvaus ja videointi mobiililaitteella
Lisätietoja antaa
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
Sonja.Kurki@omnia.fi