Tukea ja ohjausta ammattilukiossa

Neuvoja ja ohjeita opiskeluun liittyvissä asioissa saat aikuislukion opinto-ohjaajalta ja ammatillisilta opinto-ohjaajilta sekä lukion opettajilta.

Opinto-ohjaaja

Ammattilukiolaisena saat lukion opinto-ohjaajalta henkilökohtaista ohjausta

 • muualla suoritettujen lukio-opintojen hyväksiluvuissa
 • ammattilukion tarjonnasta poikkeavien kirjoitusaineiden valitsemisessa ja suunnittelussa
 • ylioppilastutkintoon ilmoittautumisen tarkistamisessa.

Ammattilukiolaisten lukion opinto-ohjaajat

Lakelan ja Leppävaaran ammattilukiolaiset: Sonja Kurki, Tapiola, Itätuulenpiha 1, 1. krs, työhuone 106

 • Ajanvaraus sähköpostitse: sonja.kurki@omnia.fi tai Wilma-viestillä
 • Puhelin 040 126 7465, puhelinpalvelu maanantaisin klo 9–11

Kirkkokadun, Kirkkonummen, Lehtimäki A ja C:n ja Suomenojan ammattilukiolaiset: Kirsi Paloheimo, Tapiola, Itätuulenpiha 1, 1 krs, työhuone 107

 • Ajanvaraus sähköpostitse: kirsi.paloheimo@omnia.fi tai Wilma-viestillä
 • Puhelin 040 126 7225, puhelinpalvelu tiistaisin klo 10-11.30

Ammatilliset opinto-ohjaajat ja vastuuopettajat

Ammattilukiolaisena saat ammatillisilta opinto-ohjaajilta ja vastuuopettajilta ohjausta ammatillisen tutkinnon kokonaisuudessa (ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot)

 • lukio-opintojen ja YTO-aineiden suunnittelussa sekä kirjoitusaineiden suunnittelussa ja muuttamisessa
 • lukio-opintojen tunnustamisessa ammatilliseen tutkintoon
 • urasuunnittelussa ja jatko-opintoihin hakeutumisessa
 • lukio-opintojen lopettamisessa tai opiskelun keskeytymisen uhatessa
 • opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa
 • erilaisissa arkipäivän kysymyksissä.

Katso lukio-opintojen ammatilliset opinto-ohjaajat eri toimipisteissa.

Lisää tukea

Muissa asioissa ota yhteyttä:

 • Lukion opettajiin: Kurssin itsenäinen suorittaminen, kurssien suoritusjärjestys, läsnäolo oppitunneilla, koejärjestelyt, kurssisisällöt ja -vaatimukset, kurssien arviointi, ainekohtainen yo-valmennus.
 • Erityisopettajaan: Lukilausuntoihin ja erityisen tuen tarpeeseen liittyvät asiat sekä tukipajat.
 • Opintotoimistoon: Opiskelijatodistukset, tunnukset aikuislukion digitaalisiin järjestelmiin (Wilma ja Moodle). 
 • Koulutuspäällikköön ja tiimivastaavaan: Yo-tutkinnon vieraskielisyysselvitykset, erityisjärjestelyjen hakeminen ja käytännön järjestelyt.
 • HelpDesk: käyttäjätunnukset, käyttäjätunnuksesi salasanan toimimattomuus, sähköpostin käyttö tai Office 365-ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset.
 • DigiTutori: Itätuulenpiha 1 lukuvuoden aikana: Abitin käyttö, Office 365 -ohjelmien käyttö, SoMe-palvelujen käyttö, mobiililaitteiden käyttö, valokuvaus ja videointi mobiililaitteella
Lisätietoja antaa
Hanna Haataja
Palvelupäällikkö
0438200267
hanna.haataja@omnia.fi