Yrittäjyysopinnot

Yrittäjyysopintojen kautta työelämään tai yrittäjäksi.

Yrittäjäpolulla voit kokeilla käytännön yritystoimintaa turvallisessa ympäristössä Omnian yrityshautomossa. Hautomossa sinulla on mahdollisuus saada valmistumisen jälkeenkin tukea ja neuvontaa Omnian yrittäjyyden opettajilta, paikallisilta yrittäjiltä ja Business Espoo -yrityspalveluilta.

Vahva oman alan ammattiosaaminen antaa hyvän pohjan erilaiselle yritystoiminnalle. Ammatillisiin sekä yhteisiin tutkinnon osiin voidaan valita sisältöjä huomioiden oman yritystoiminnan suunnittelu. 

Yhteiset tutkinnon osat: 

  • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen  
  • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp (pakolliset osaamistavoitteet)  
  • Kiertotalous ja yrittäjyys 3 osp (valinnaiset osaamistavoitteet) 

Ammatilliset tutkinnon osat:  

  • Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp (valinnaiset tutkinnon osat) 
  • Yrityksessä toimiminen 15 osp (valinnaiset tutkinnon osat) 

Yrittäjyyttä voi opiskella monilla tavoilla: 

  • integroituna oman alan ammatillisiin tutkinnon osiin  
  • yrittäjyyttä voi opiskella myös moniammatillisissa ryhmissä  
  • verkkokursseina 15 osp kursseja omaan tahtiin opettajan ohjauksessa 
  • yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa 
Lisätietoja antaa
Jonna Haltia
Opettaja
0468514183
Jonna.Haltia@omnia.fi
Juha Vettenniemi
Opettaja
0468513652
Juha.Vettenniemi@omnia.fi