Korkeakouluopinnot

Nostetta opintoihin korkeakouluopinnoista.

Haluatko suorittaa ammattikorkeakouluopintoja osana toisen asteen tutkintoasi? Suunnitteletko jatkavasi opiskelua myöhemmin ammattikorkeakoulussa? Tutustu Omnian korkeakouluopintomahdollisuuksiin ja rakenna yksilöllinen polkusi kohti jatko-opintoja.

Tarjonta on kokonaisuudessaan alla olevassa taulukossa. Voit suorittaa joko pienempiä kokonaisuuksia tai laajoja väyläopintoja.

  • Pienempiä kokonaisuuksia voit opiskella Laureassa, Humak:ssa ja Metropoliassa. Ne ovat avoimia kaikille toisen asteen opiskelijoille. Lisätietoa näistä opinnoista Avoimen Omnian sivuilta
  • Laajemmat kokonaisuudet ovat tarjolla LAMKssa ja Metropoliassa. Laajemmat väyläopinnot on tarkoitettu tietyn ammattialan opiskelijoille. Niistä löydät tietoa alhaalta tältä sivulta.

Jos jatkat toisen asteen jälkeen ammattikorkeakouluun, voit saada Omniassa opiskellessa suoritetut opintopisteet myös osaksi AMK-tutkintoa (poikkeuksena tietyt valmentavat kielten kurssit, nekin saat kuitenkin Omnian tutkintoon).

Jos haluat korkeakouluopintoja osaksi toisen asteen tutkintoasi, juttele asiasta aina oman vastuuopettajan tai opon kanssa ennen kuin ilmoittaudut mukaan.

Korkeakouluopintoja Omniassa

Pienemmät kokonaisuudet kaikille toisen asteen opiskelijoille

Ammattikorkeakoulu Opinto Opintopiste

Laurea

Digiväylä: Estenomi

10 op

Laurea

Digiväylä: Fysioterapeutti

10 op

Laurea

Digiväylä: Liiketalous

10 op

Laurea

Digiväylä: Restonomi

10 op

Laurea

Digiväylä: Sairaanhoitaja

10 op

Laurea

Digiväylä: Sosionomi

10 op

Laurea

Digiväylä: Sosionomi (rikosseuraamusala)

10 op

Laurea

Digiväylä: Tietojenkäsittely

10 op

Laurea

Valmentava ruotsi

3 op

Laurea

Valmentava englanti

3 op

Laurea

Tehosta viestintääsi

5 op

Humak

Kulttuurituotannon perusteet

3 op

Humak

Otetta suomalaiseen viittomakieleen

2 op

Humak

Otetta puhevammaisten tulkkaukseen

2 op

Humak

Yhteisöpedagogi - ihmissuhdetyön ammattilainen

3 op

Humak

Kulttuurituotanto: Digitaaliset oppimisympäristöt

5 op

Metropolia

Kurkistuskurssi AMK-opintoihin (esim. Seikkailut virtuaalimaailmassa)

2 op

Avoin yliopisto

Kursseja Omnian aikuislukion opiskelijoille

 

 

Laajat kokonaisuudet tietyn ammattialan opiskelijoille

Ammattikorkeakoulu Opinto Opintopiste

Metropolia

Autoalan opinnot

60 op

Metropolia

Tieto- ja viestintätekniikan opinnot

60 op

Metropolia

Liiketalous

max 60 op

LAMK

Motari-opinnot (puuala)

min 30 op

Laajat kokonaisuudet tietyn ammattialan opiskelijoille

Puutekniikan insinöörin opintoja puusepille, LAB

Puualan MOTARI-väyläopinnot LAB-ammattikorkeakouluun on tarkoitettu puuteollisuuden opiskelijoille. Ammatillisten opintojen aikana on suoritettava 30 op AMK-opintoja, jotka voi suorittaa ainakin osin verkko-opintoina.

Kurssien ja sisältöjen uudistus on käynnissä, mutta nyrkkisääntönä on edelleen, että MOTARI-opiskelijan tulee tehdä 10 op LABin yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja ja 20 op koulutuksen ammatillisia (alkupään) opintoja. Saatat saada Omniassa tehtyjä ammatillisia opintoja hyväksiluettua AMK-suorituksiksi esimerkiksi tenttimällä (AHOT-prosessi: aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen).

Haku MOTARI-opintoihin on kaksi kertaa vuodessa:

  • keväällä 30.4. mennessä (opinnot alkavat elokuussa) ja
  • syksyllä 31.10. mennessä (opinnot alkavat tammikuussa)

MOTARI-opintoihin hakevat opiskelijat kirjoittavat motivaatiokirjeen. Päätös MOTARI-paikasta perustuu opintomenestyksen ja motivaation pohjalta tehtyyn arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista opiskeluvalmiuksista.

Kun opiskelija on suorittanut puuteollisuuden perustutkinnon ja 30 op MOTARI-opintoja, hän voi hakea erillishaussa LABiin tutkinto-opiskelijaksi. 

Jos haluat mukaan MOTARI-opintoihin, ota yhteyttä opoon tai vastuuopettajaan.

Lue lisää LABin MOTARI-opinnoista.

Lisätietoa antaa:

Ulla Aulavuo, opinto-ohjaaja
ulla.aulavuo@omnia.fi
p. 050 351 6075

Autoinsinöörin opintoja autoalan opiskelijoille, Metropolia

Omnian autoalan perustutkinto-opiskelijana voit suorittaa opintojesi aikana ajoneuvotekniikan ammattikorkeakouluopintoja Metropoliassa yhteensä 60 opintopistettä. Opinnot toteutetaan Omnian ja Metropolian opettajien yhteistyönä sekä Omnian että Metropolian tiloissa.

Suoritettuasi korkeakouluopinnot, sinulla on mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa Metropolian ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelmasta ilman pääsykoetta.

Lisätietoja antaa:
Anita Nordström, Opinto-ohjaaja
anita.nordstrom@omnia.fi
p. 043 824 0361

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin AMK-väylä datanomeille, Metropolia

Tieto- ja viestintätekniikan AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojesi aikana Omniassa suoritat 60 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja ja voit valmistuttuasi hakea Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan (insinööri (AMK), 240 op) erillishaussa ilman pääsykoetta. Väyläopiskelijalle insinööriopintojen keskimääräinen kesto on 2,5-3 vuotta (yhteishaun kautta Metropoliaan hakeville 4 vuotta).

AMK-väylälle ilmoittaudutaan heti, kun opinnot Omniassa alkavat. Pääsyvaatimuksia ei ole - kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Koska jokainen Metropoliaan suoritettu opintopiste tunnustetaan osaksi Omnian opintoja, opinnot eivät veny vaikka opiskelija myöhemmin päättäisikin, ettei halua olla väylällä.

Väyläopintoja suoritetaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opintoina (jos vastaavuus olemassa Metropolian kursseihin), Metropolian verkkokursseina sekä erilaisina yhteistyökursseina. Jokaiselle opiskelijalle muodostetaan henkilökohtainen väyläopintokokonaisuus suoritettavien Omnian tutkinnonosien ja omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Opintoja on mahdollista tehdä ryhmässä, verkko-opiskeluna, joustavasti ja osittain työelämässäkin.

Datanomitutkinnon perusteet muuttuvat syksyllä 2020 tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan yhdistyessä yhdeksi koulutusalaksi, joten väyläopintojen yksityiskohdat saattavat muuttua 1.8.2020 jälkeen aloittavien opiskelijoiden kohdalla.

Lisätietoja antaa:
Damien Kuosmanen,
datanomien AMK-väylävastaava
damien.kuosmanen@omnia.fi

Tradenomin opintoja merkonomeille, Metropolia

Omnian merkonomin perustutkinto-opiskelijana voit suorittaa opintojesi aikana liiketalouden ammattikorkeakouluopintoja Metropoliassa. Voit tehdä yksittäisiä opintojaksoja. Laajemmista kokonaisuuksista neuvottelemme vuoden 2020 aikana. Kysy lisätietoa opinto-ohjaajaltasi.

Lisätietoja antaa:
Timo Pulkkinen, opinto-ohjaaja
timo.pulkkinen@omnia.fi