Korkeakouluopinnot

Nostetta opintoihin korkeakouluopinnoista.

Korkeakouluopinnot on tarkoitettu sinulle, jos haluat suorittaa ammattikorkeakouluopintoja (AMK) osana ammatillista koulutusta tai tähtäät jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Voit yhdistää AMK-opintoja osaksi ammatillista tutkintoasi. 

Omnian korkeakouluopinnoissa voit suorittaa  

 • ammattikorkeakoulun kurkistuskursseja tai  
 • laajoja väyläopintoja.  

Muutaman opintopisteen kurkistuskurssit ovat avoimia kaikille ja niitä on tarjolla useilta eri aloilta, useissa ammattikorkeakouluissa. Laajat väylät on tarkoitettu tietyn ammattialan opiskelijoille ja ovat laajuudeltaan 30-60 op (1 op on yhtä kuin 1,5 osp). 

Opinnot voidaan sisällyttää tutkinnossa seuraaviin kohtiin  

 • Ammatillinen valinnainen: Korkeakouluopinnot 5-15 osp 
 • Ammatillinen valinnainen: Jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot 1-25 osp 
 • Yhteiset tutkinnon osat (sovitaan YTO-hoksaajan kanssa)  
 • Ammatilliset tutkinnon osat (sovitaan kyseisen tutkinnon osan opettajan kanssa) 

Tämän materiaalin avulla voit pohtia, onko sinulla hyvät valmiudet opiskella korkeakoulussa: PDF iconOpiskeluvalmiudet korkeakoulussa.

Jos haluat korkeakouluopintoja osaksi toisen asteen tutkintoasi, juttele asiasta aina oman vastuuopettajan tai opon kanssa ennen kuin ilmoittaudut mukaan.

Korkeakouluopintoja Omniassa

Kurkistuskurssit kaikille toisen asteen opiskelijoille

Oppilaitos Opintojakso Opintopiste

Laurea

Syksyn tarjonta tarkentuu elokuuhun mennessä

 

Humak

Kulttuurituotannon perusteet

3 op

Humak

Otetta suomalaiseen viittomakieleen

2 op

Humak

Johdatus kommunikointia tukevaan tulkkaukseen

2 op

Humak

Yhteisöpedagogin ammatillisuus

3 op

Metropolia Johdatus liiketalouden ammattikorkekouluopiskeluun 2 op

Metropolia

Luo mobiilisovellus kännykkään

3 op

Avoin yliopisto

Kursseja Omnian aikuislukion opiskelijoille

 

 

Laajat väylät tietyn ammattialan opiskelijoille

Ammattikorkeakoulu Opinnot Opintopiste
Haaga-Helia Matkailun liikkeenjohdon opinnot 60 op
LAB Motari-opinnot (puuala) min 30 op
Metropolia Autoalan ja konetekniikan opinnot 30 op
Metropolia Sairaanhoitotyön opinnot 30 op
Metropolia Tieto- ja viestintätekniikan opinnot 60 op

Laajat väylät tietyn ammattialan opiskelijoille

Matkailun liikkeenjohdon AMK-väylä (restonomi) matkailualan opiskelijoille, Haaga-Helia

Matkailualan AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun kanssa. AMK-opintopolussa sinulla on mahdollisuus päästä opiskelemaan Haaga-Helian Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaan ilman osallistumista valintakokeisiin. Olet Omniassa opiskelijana, mutta suoritat opintojesi loppuosan ammattikorkeakoulussa.

Opiskelijat valitaan tälle polulle haastatteluiden perusteella. Valitut opiskelijat osallistuvat täysipäiväisesti lukuvuoden opetukseen Haaga-Helian omien opiskelijoiden mukana Haaga-Helian Haagan toimipisteessä. AMK-opintoja tunnustetaan osaksi matkailualan perustutkintoa ja meiltä valmistuttuaan opiskelijalla on mahdollisuus jatkaa AMK-tutkinnon opiskelua, mikäli on saanut ensimmäisen vuoden aikana suoritettua 60 op. restonomiopintoja.

AMK-polku edellyttää hyvää opiskelumotivaatiota, valmiuksia opiskella englannin kielellä sekä sitoutumista korkeakouluopintoihin. Lisäksi AMK-väylälle on seuraavia vaatimuksia:

 • Opintosi matkailualan perustutkinnossa Omniassa ovat sujuneet hyvin tehdyn henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.
 1. Matkailualan perustutkinnon työssäoppimiset ja pakolliset tutkinnon osat on suoritettu.
 2. Pakolliset Yto-opinnot on suoritettu tai ne on mahdollista suorittaa loppuun verkkototeutuksella.
 • Käytöksesi on moitteetonta sekä oma ajankäyttö ja elämänhallinta ovat kunnossa.
 • Sinulla on riittävät akateemiset valmiudet korkeakouluopintoihin.
 • Sinulla on aito kiinnostus jatko-opintoihin ja ennen kaikkea matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmaan sekä omaan matkailualan osaamisen kehittämiseen.
 • Sinulla on mahdollisuus ja halu sitoutua suorittamaan väyläopintoina aloittamasi AMK-tutkinto valmiiksi (opintojen arvioitu kesto 3,5 vuotta).

Lisätietoa antaa

Leena Laanterä-Pelkonen, Koulutuspäällikkö
leena.laantera-pelkonen@omnia.fi
0438243704

Katja Kallionpää, Opinto-ohjaaja
katja.kallionpaa@omnia.fi
0468515085

Puutekniikan insinöörin opintoja puusepille, LAB

Puualan Motari-väyläopinnot LAB-ammattikorkeakouluun on tarkoitettu puuteollisuuden opiskelijoille. Ammatillisten opintojen aikana on suoritettava 30 op AMK-opintoja, jotka voi suorittaa ainakin osin verkko-opintoina.

Kurssien ja sisältöjen uudistus on käynnissä, mutta nyrkkisääntönä on edelleen, että Motari-opiskelijan tulee tehdä 10 op LABin yhteisiä kieli- ja viestintäopintoja ja 20 op koulutuksen ammatillisia (alkupään) opintoja. Saatat saada Omniassa tehtyjä ammatillisia opintoja hyväksiluettua AMK-suorituksiksi esimerkiksi tenttimällä (Ahot-prosessi: aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen).

Haku Motari-opintoihin on kaksi kertaa vuodessa:

 • keväällä 30.4. mennessä (opinnot alkavat elokuussa) ja
 • syksyllä 31.10. mennessä (opinnot alkavat tammikuussa)

Motari-opintoihin hakevat opiskelijat kirjoittavat motivaatiokirjeen. Päätös Motari-paikasta perustuu opintomenestyksen ja motivaation pohjalta tehtyyn arvioon hakijoiden korkeakoulutasoisista opiskeluvalmiuksista.

Kun opiskelija on suorittanut puuteollisuuden perustutkinnon ja 30 op Motari-opintoja, hän voi hakea erillishaussa LABiin tutkinto-opiskelijaksi. 

Jos haluat mukaan Motari-opintoihin, ota yhteyttä opoon tai vastuuopettajaan.

Lue lisää LABin Motari-opinnoista.

Lisätietoa antaa

Ulla Aulavuo, opinto-ohjaaja
ulla.aulavuo@omnia.fi
p. 050 351 6075

Insinöörin opintoja autoalan ja kone-ja tuontantotekniikan opiskelijoille, Metropolia

Omnian autoalan ja kone- ja tuontantotekniikan perustutkinto-opiskelijana voit suorittaa opintojesi aikana ajoneuvo- ja konetekniikan ammattikorkeakouluopintoja Metropolia ammattikorkeakoulussa yhteensä 30 opintopistettä. Lue tarkemmin sisällöistä ja ajoituksesta: PDF iconAvoimen väylä Ajoneuvo- ja konetekniikka 2021-2022

Opinnot toteutetaan yhden lukuvuoden aikana (syksy 15 op, kevät 15 op) Metropolian Myyrmäen kampuksella. 

Suoritettuasi nämä korkeakouluopinnot, sinulla on mahdollisuus hakea suoraan (erillishaku) opiskelupaikkaa Metropolian ajoneuvotekniikan tai konetekniikan tutkinto-ohjelmista. 

Opiskelijat valitaan AMK-väylälle haastattelun, matematiikan ja fysiikan lähtötasotestin ja yleisten opiskeluvalmiuksien perusteella: PDF iconOpiskeluvalmiudet korkeakoulussa

AMK-väyläopinnot suunnitellaan yhdessä vastuuopettaja ja opinto-ohjaajan kanssa osaksi henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.

Lisätietoja antaa

Autoala
Anita Nordström, opinto-ohjaaja
anita.nordstrom@omnia.fi
p. 043 824 0361

Kone- ja tuontantotekniikka
Marjukka Saarinen, opinto-ohjaaja
marjukka.saarinen@omnia.fi
p. 050 409 7990

Sairaanhoitajaopintoja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille, Metropolia

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman kanssa. Opinnot sijoittuvat osaamisalalle Sairaanhoito ja huolenpito. Opintojesi aikana Omniassa suoritat 30 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja. Kun valmistut Omniasta, voit hakea Metropolian sairaanhoidon tutkinto-ohjelmaan (sairaanhoitaja AMK) normaalissa haussa. Jos saat paikan, suoritetut AMK-opinnot siirtyvät osaksi sairaanhoitajaopintojasi. Metropoliassa tavoitteena on muokata valintaperusteita siten, että välyläopintojen jälkeen voisi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi tiettyjen ehtojen täyttyessä. Osaamisalan teoriaopinnot suoritetaan pääasiallisesti ammattikorkeakouluopintoina ja koulutussopimusjaksot ja ammattiosaamisen näytöt Omniassa.

AMK-väylälle ilmoittaudutaan osaamisalaopintoihin siirryttäessä. AMK-väyläopinnoista kiinnostuneet haastatellaan (opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö ja vastuuopettaja). Jokainen Metropoliaan suoritettu opintopiste tunnustetaan osaksi Omnian opintoja, opinnot eivät veny vaikka opiskelija myöhemmin päättäisikin, ettei halua olla väylällä.

AMK- väyläopinnot sopivat opiskelijoille, jotka ovat hakeutumassa jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun. Opintojen suorittaminen vaatii kykyä tehdä opintoja itsenäisesti.

Lisätietoja antaa

Asta Taskinen, opettaja
asta.taskinen@omnia.fi

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörin AMK-väylä datanomeille, Metropolia

Tieto- ja viestintätekniikan AMK-väyläopinnot toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Opintojesi aikana Omniassa suoritat 60 opintopistettä ammattikorkeakouluopintoja ja voit valmistuttuasi hakea Metropolian tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmaan (insinööri (AMK), 240 op) erillishaussa ilman pääsykoetta. Väyläopiskelijalle insinööriopintojen keskimääräinen kesto on 2,5-3 vuotta (yhteishaun kautta Metropoliaan hakeville 4 vuotta).

AMK-väylälle ilmoittaudutaan heti, kun opinnot Omniassa alkavat. Pääsyvaatimuksia ei ole - kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Koska jokainen Metropoliaan suoritettu opintopiste tunnustetaan osaksi Omnian opintoja, opinnot eivät veny vaikka opiskelija myöhemmin päättäisikin, ettei halua olla väylällä.

Väyläopintoja suoritetaan tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opintoina (jos vastaavuus olemassa Metropolian kursseihin), Metropolian verkkokursseina sekä erilaisina yhteistyökursseina. Jokaiselle opiskelijalle muodostetaan henkilökohtainen väyläopintokokonaisuus suoritettavien Omnian tutkinnonosien ja omien kiinnostuksen kohteiden perusteella. Opintoja on mahdollista tehdä ryhmässä, verkko-opiskeluna, joustavasti ja osittain työelämässäkin.

Datanomitutkinnon perusteet muuttuvat syksyllä 2020 tieto- ja viestintätekniikan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan yhdistyessä yhdeksi koulutusalaksi, joten väyläopintojen yksityiskohdat saattavat muuttua 1.8.2020 jälkeen aloittavien opiskelijoiden kohdalla.

Lisätietoja antaa

Damien Kuosmanen,
datanomien AMK-väylävastaava
damien.kuosmanen@omnia.fi