Aktiiviopinnot

Aktiiviopinnoissa vaikutat ja verkostoidut.

Oletko innokas organisoija ja aktiivinen verkostoituja? Aktiiviopinnot ovat sinua varten, jos inspiroidut yhdessä tekemisestä ja vaikkapa yhdistystoiminnasta.

Aktiiviopintoja kertyy, kun osallistut Omnian opiskelijahallituksen toimintaan, toimit ryhmänedustajana, tutorina tai Omnian toimielinten opiskelijajäsenenä. Aktiivipolulla pääset mukaan Omnian toimintaan ja olet mukana kehittämässä sitä.

Aktiiviopintoihin voi sisältyä yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista yhdistyksissä tai järjestöissä Omnian ulkopuolella. Verkostoidut myös muiden oppilaitosten ja järjestöjen edustajien kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Aktiiviopintojen tarjoamia mahdollisuuksia

Opiskelijahallitus

Omnian opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Omnian nuorten oppimispalvelujen opiskelijat. Vuosittain valitaan vaaleilla opiskelijahallitus, joka toimii koko opiskelijakunnan äänitorvena. Opiskelijahallitukseen kuuluu jäseniä kaikista Omnian toimipisteistä. Opiskelijahallitus vie opiskelijoiden kehittämisehdotukset ammatillisen perusopetuksen johtoryhmälle sekä henkilökunnalle.

Ryhmänedustajat

Ryhmänedustaja on tärkeä äänitorvi ja opiskelijoiden edustaja toimipisteessä. Jokaisesta opiskelijaryhmästä valitaan opintojen alussa ryhmänedustaja ja varaedustaja. Ryhmänedustajat kehittävät opiskelijoiden näkökulmasta Omnian ja erityisesti oman toimipisteensä toimintaa. Toimipisteen edustajista vähintään yksi istuu opiskelijahallituksessa, ja ryhmänedustajia on mukana myös toimipistekohtaisissa hyvinvointiryhmissä.

Tutorit

Tutorit ovat opiskelijoita, jotka toimivat uusien opiskelijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden opastajina ja PR-henkilöinä erilaisissa ammatillisen perusopetuksen tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Tutorit koulutetaan tehtäviinsä. Koulutuksessa eri koulutusalojen ja toimipisteiden opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja luovat uusia verkostoja.

Valmentaudu työpaikkaohjaajaksi!

Haluatko valmistuttuasi toimia työssäoppijoiden työpaikkaohjaanana työpaikallasi? Aktiiviopinnoissa opiskelija voi sisällyttää ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin Työpaikkaohjaajaksi valmentautumisen (5 osaamispistettä).

Kerhonohjaajana toimiminen

Onko sinulla osaamista, jota voisit opettaa toisille? Kun ohjaat vapaa-ajan harrastekerhoa, saat siitä korvauksen ja osaamispisteitä.

Jäseneksi nuorisovaltuustoon

Opiskelija voi kerryttää osaamispisteitään vaikuttamalla oman kotikuntansa nuorisovaltuustossa. Aktiivisena toimijana pistät ympäristössäsi merkille omaan elämääsi liittyviä asioita ja vaikutat niihin!

Toimikuntatyöskentely

Lähde mukaan Omnian toimikuntatyöskentelyyn! Toimikuntia ovat esimerkiksi Omnian ammattiosaamisen näytön toimikunta sekä opiskelijan oikeusturvatoimikunta. Opiskelijat valitaan toimikuntiin opiskelijakunnan hallituksesta äänestyksellä. Toimikuntatyöskentelyä voi sisällyttää valinnaisiin tutkinnon osiin 10 osaamispistettä.

Lisätietoja antaa
Tiina Mustonen
Hankekoordinaattori
0401267652
Tiina.Mustonen@omnia.fi