Aktiiviopinnot

Aktiiviopinnoissa vaikutat ja verkostoidut.

Oletko innokas organisoija ja aktiivinen verkostoituja? Aktiiviopinnot ovat sinua varten, jos inspiroidut yhdessä tekemisestä ja vaikkapa yhdistystoiminnasta.

Aktiiviopintoja kertyy, kun osallistut Omnian jaostohallitukseen tai kattohallitukseen toimintaan tai toimit Omnian tuutorina. Aktiivipolulla pääset mukaan Omnian toimintaan ja olet mukana kehittämässä sitä.

Aktiiviopintoihin voi sisältyä yhdistystoimintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista yhdistyksissä tai järjestöissä Omnian ulkopuolella. Verkostoidut myös muiden oppilaitosten ja järjestöjen edustajien kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Aktiiviopintojen tarjoamia mahdollisuuksia

Omnian opiskelijoiden jaostohallitustoiminta

Omnian opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki Omnian oppimispalvelujen opiskelijat. Toimipisteittäin valitaan joka lukuvuoden alussa opiskelijoiden keskuudesta toimipisteen jaostohallitus. Tähän kuuluu opiskelijoita jokaiselta tutkintopolulta. Heidän tehtävänään on viedä toimipisteensä parannus, -ylläpito ja muutosideoita eteenpäin paitsi koulun opettajille, mutta myös koulun johdolle. Tämä tapahtuu kattohallituksen kautta. 

Toimipisteessä ja opinnoissaan viihtyminen on jaostohallituksen sydämenasia. Toiminnasta opiskelijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin tai ammatilliseen valinnaiseen tutkinnonosaan. Toimintaa ohjaa yhdysopettaja sekä koko opiskelijatoiminnan koordinaattori.

Kattohallitustoiminta

Omnian kattohallituksen muodostavat jokaisen toimipisteen jaostohallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kattohallitus muodostuu lukuvuosi kerrallaan Omnian opiskelijajaostohallitusten yhteiseksi äänitorveksi isoissa päätöksentekokysymyksissä. Päätöksiä tehdään opiskelijoiden viihtyvyyteen, turvallisuuteen tai käytännön opiskeluympäristöön liittyvistä asioita. Kyseessä voivat olla pienemmät asiat, joihin tarvitaan opiskelijoiden näkökulmaa tai suuremmat asiat kuten opetussuunnitelmien kommentointi, ehdotukset järjestyssääntöihin tai yhteydenpito järjestöihin.

Myös toimikuntatyöskentely kuten ammattiosaamisen näytön toimikunta tai opiskelijan oikeusturvatoimikunta kuuluvat kattohallituslaisten työtehtäviin. Kattohallitus vie esityksiä suoraan Omnian johdolle sekä koulutuspäälliköille. Opiskelijoiden etu ja oikeudet ovat kattohallituksen sydämenasia. Toiminnasta opiskelijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin tai ammatilliseen valinnaiseen tutkinnonosaan. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori.

Omnian tuutorit

Omniassa on monenlaisia tuutoreita

  • Markkinointituutoreita, jotka markkinoivat Omniaa opojen kanssa erilaisissa messutapahtumissa ja vievät Omnia tietoutta peruskouluihin. Markkinointituutorit ottavat myös vastaan Omniassa vierailevia ryhmiä ja peruskouluopiskelijoita. Toiminnasta opiskelijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä opot.
  • Vertaistuutorit toimivat arjessa vertaisina uusille ja vanhoille oppijoille. Lisäksi vertaistuutorit edistävät ja kehittävät oman toimipisteensä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä teemapäivien tapahtumien ja kampanjoiden kautta. Vertaistuutoreina oppijat kerryttävät osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa hankekoordinaattori. Lisätiedot: Tiina Mustonen p. 040 1267652 tiina.mustonen@omnia.fi 
  • Keke eli kestävän kehityksen tuutoreita viemässä kestävän kehityksen sekä kestävämmän kulutuksen sanomaa arjessa eteenpäin. Heidän tehtäviinsä kuuluvat Kekekävelyt ja opastukset. He myös ohjaavat arjessa kestävämpiin valintoihin. Opiskelijat kerryttävät toiminnasta osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori sekä kestävän kehityksen opettajat.
  • Harrastetuutorit järjestävät Omniassa kivaa tekemistä kuten kokkailukerhoja, maalauskerhoja, it-kerhoja, bändikerhoja, näytelmäkerhoja jne. Opiskelijat kerryttävät toiminnasta osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa opiskelijatoiminnan koordinaattori Oihonna Vilhu.
  • Liikuntatuutorit, jotka luovat liikunnallista meininkiä ja tekemistä Omnian arjessa. Heidän toimintaansa kuuluu esimerkiksi välituntipelaamista tai kuntopiirejä koulun jälkeen. Opiskelijat kerryttävät toiminnasta osaamispisteitä ytoihin. Toimintaa ohjaa hankekoordinaattori Pia Hutri.
  • Nuorisovaltuustotoiminta eli Nuva: Nuvavaalit ovat joka toinen vuosi jokaisessa kunnassa. Nuvalaisena saat Omniasta ytoihin osaamispisteitä ja pääset vaikuttamaan oman kuntasi asioihin laajalla tasolla. Tämä on hieno tapa myös päästä eteenpäin työelämässä, sillä nuvassa oppii päätöksenteon abc:n sekä ilmaisemaan omia arvojaan ja periaatteitaan.
Lisätietoja antaa
Oihonna Vilhu
Asiantuntija
0503264806
Oihonna.Vilhu@omnia.fi