Merkonomi, asiakaspalvelu ja myynti, opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinto, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Tutkinnon muodostuminen 

Pakollinen tutkinnon osa 30 osp 

Asiakaspalvelu/Customer service 30 osp/cp

Valinnaiset tutkinnon osat 105 osp 

Kaupan palvelu ja myynti/Service and sales in retail trade 30 osp/cp

Asiakkuuksien hoito 30 osp 

Finanssipalvelut 30 osp 

Kansainvälisen kaupan tukipalvelut/Support services for international trade 30 osp/cp

Myynnin tukipalvelut 30 osp 

Talouspalvelut/Accounting and finance services 30 osp/cp

Kirjanpito 30 osp 

Toimistopalvelut/Office administration 30 osp/cp

Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus/Planning and implementation of marketing communication activities 15 osp/ca

Sähköinen kaupankäynti 15 osp 

Tuoteneuvonta/Product information 15 osp/cp

Toiminnan kannattavuuden suunnittelu/Profitability planning 15 osp/cp

Pankki- ja rahoituspalvelut/Banking and financial services 15 osp/cp

Organisaation asiakirjojen hoitaminen 15 osp 

Visuaalinen myyntityö 30 osp 

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

Yrityksessä toimiminen/Business operations 15 osp/cp

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp