Lähihoitaja, opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kaikille pakolliset tutkinnon osat 70 osp 

Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp 

Hoito ja huolenpito 30 osp 

Kuntoutumisen tukeminen 20 osp 

Kuntoutuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 osp 

Kuntoutus 50 osp 

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 osp 

Mielenterveys- ja päihdetyö 50 osp 

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 osp 

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 50 osp 

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 osp 

Sairaanhoito ja huolenpito/specialisation in nursing and care 50 osp/cp 

Vammaistyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 osp 

Vammaistyö 50 osp 

Vanhustyön osaamisalan pakollinen tutkinnon osa 50 osp 

Vanhustyö 50 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

Yrityksessä toimiminen 15 osp 

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp 

Yhteiset tutkinnon osat