Datanomi, opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Käytön tuen osaamisala, Ohjelmistotuotannon osaamisala

Tutkinnon muodostuminen 

Pakolliset tutkinnon osat 105 osp 

Palvelutehtävissä toimiminen 25 osp 

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp 

Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp 

Palvelujen käyttöönotto ja tuki 30 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat 30 osp 

Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp 

Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen 30 osp 

Multimediatuotanto 15 osp 

Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen 15 osp 

Tietokantojen hallinta 15 osp 

Kehitysympäristön käyttö 15 osp 

Tietoturvan ylläpito 15 osp 

Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp 

Yrityksessä toimiminen 15 osp 

Huippuosaajana toimiminen 15 osp

Ammattilaiseksi kansainvälisesti 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp