Yhteiset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli, suomi

Suomi toisena kielenä (S2)

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Vieras kieli, A-kieli

Vieras kieli, B-kieli

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka

Fysiikka ja kemia

Tieto- ja viestintätekniikka

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Työelämätaidot

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Yhteiskuntataidot

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Etiikka

Psykologia

Taide ja kulttuuri