Opetussuunnitelmat

Kaikki perustutkinnot muodostuvat samalla tavalla.

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Ammatilliset tutkinnon osat ovat joko pakollisia tai valinnaisia. Valinnaisuuden mahdollisuudet eri tutkinnoissa vaihtelevat.

Kaikissa tutkinnoissa on  yhtäläinen mahdollisuus valita 15 osp kaikille tutkinnoille yhteisistä ammatillisista valinnaisista opinnoista. Niistä yleisimpiä esimerkkejä ovat tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, vähintään 5 osp:n edestä osa-alueita yhteisistä tutkinnon osista, lukio-opinnoista tai vapaasti valittava tutkinnon osa. 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden rakenne on kaikissa perustutkinnoissa sama. Pakollisia tutkinnon osien osa-alueita on 19 osp ja valinnaisia 16 osp.

  • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
  • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp
  • Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen 7 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 

Jokaiseen perustutkintoon sisältyy joitakin seuraavista vapaasti valittavista tutkinnon osista:

  • Ammatillisia tutkinnon osia
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia tutkinnon osia
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita tai lukio-opintoja
  • Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja
  • Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuvia yksilöllisiä tutkinnon osia

Tarkempia tietoja löytyy tutkinnon ePerusteista kohdasta tutkinnon muodostuminen.