Opiskelun kustannukset ja tarvikkeet

Tietoa opiskelun kustannuksista ja tietyissä opinnoissa tarvittavista välineistä.

Opiskelun kustannuksista

Ammatillisissa perustutkinnoissa koulutus on sinulle maksutonta. Ammatillisissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihisi voi liittyä koulutusmaksu. Oppisopimuksena tätä maksua ei ole.

Ammatillisen perusopetuksen opiskelijalle opetus, tarvittavat työvälineet, laitteet, materiaalit, suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten mukaiset muut varusteet ovat maksuttomia. Tutkinnoittain voi tästä poiketen olla alakohtaisia kustannuksia, saat lisätietoa opettajilta tarvittaessa.

Oppikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelija hankkii itse. Omnian kirjastosta voi lainata oppikirjoja.

Opiskelija hankkii itse myös koulutuksen jälkeen hänelle jäävät työvaatteet, työvälineet, laitteet ja materiaalit. Tarvittaessa voi käyttää yhteiskäytössä olevia Omnian työvälineitä.

Valmistuvat opiskelijat

Lakkitilaukset esimerkiksi Salon lakkitehdas