Opiskelun kustannukset ja tarvikkeet

Tietoa opiskelun kustannuksista ja tietyissä opinnoissa tarvittavista välineistä.

Opiskelun kustannuksista

Ammatillisissa perustutkinnoissa koulutus on sinulle maksutonta. Ammatillisissa ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opintoihisi voi liittyä koulutusmaksu. Oppisopimuksena tätä maksua ei ole.

Ammatillisen perusopetuksen opiskelijalle opetus, tarvittavat työvälineet, laitteet, materiaalit, suojavaatteet ja työturvallisuussäännösten mukaiset muut varusteet ovat maksuttomia. Tutkinnoittain voi tästä poiketen olla alakohtaisia kustannuksia, saat lisätietoa opettajilta tarvittaessa.

Oppikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelija hankkii itse. Omnian kirjastosta voi lainata oppikirjoja.

Opiskelija hankkii itse myös koulutuksen jälkeen hänelle jäävät työvaatteet, työvälineet, laitteet ja materiaalit. Tarvittaessa voi käyttää yhteiskäytössä olevia Omnian työvälineitä.

Leppävaaran tekniikan alan opiskelijoiden hankittavat kirjat

Tämä oppikirjatieto koskee Leppävaaran ammatillisen perusopetuksen peruskoulupohjaista kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa, sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkintoa, talotekniikan perustutkintoa, teknisen suunnittelun perustutkintoa sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoa.

  • AMMATILLINEN FYKE. TEKNIIKKA (Onnela, Kari; Patrikainen, Tapio & Viiri, Jouni). 2. uudistettu painos, 2016 (jos ostat käytettynä 1. painoksen kirjan, sitäkin saa käyttää) SanomaPro. ISBN 978-952-63-3670-1