Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto koostuu pakollisista ja valinnaisista opinnoista.

Ammatillisten tutkinnon osien pakollisten ja valinnaisten opintojen määrä ja laajuus vaihtelevat perustutkinnoittain, mutta niiden kokonaislaajuus on kaikilla 135 osaamispistettä (osp). Yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden rakenne on kaikissa perustutkinnoissa sama: pakollisia on 19 osp ja valinnaisia 16 osp.

Katso perustutkintojen pakolliset tutkinnon osat ja tutkintokohtaiset vapaasti valittavat tutkinnon osat opetussuunnitelmista.

Valinnaisilla opinnoilla on merkitystä

Opinnoissa tekemillä valinnoilla voi parhaimmillaan vaikuttaa työllistymiseen. Tutkintoon voi valita opintoja omien vahvuuksien, harrastuneisuuden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan (lue lisää Omnian opintopoluista). Valintojen tekeminen aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tutkintokohtaisen valinnaisuuden lisäksi tutkintoon voi valita myös seuraavia opintoja:

  • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta 15–30 osp
  • Tutkinnon osa ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista
  • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp
  • Yrityksessä toimiminen 15 osp
  • Huippuosaajana toimiminen 15 osp
  • Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 5–15 osp