Opiskeluoikeus näyttötutkinnossa

Toimita tarvittavat asiakirjat oppilaitokseen

Saat sähköpostitse valintakirjeen, kun sinut on valittu tutkinnon suorittajaksi Omniaan. Kirjeessä sinua pyydetään toimittamaan tiettyjä asiakirjoja oppilaitokseen. Valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes olemme saaneet sinulta kaikki kyseiset asiakirjat.      

Tutkinnon suorittajan velvollisuudet 

Tutkinnon suorittajana sinulla on velvollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin. Opiskelijana sinun tulee osallistua valmistavaan koulutukseen henkilökohtaisen suunnitelmasi mukaisesti. Tilapäisistä poissaoloista ilmoitat ryhmästäsi vastaavalta kouluttajalta saamasi ohjeen mukaisesti. Sinun tulee suorittaa tutkintosi henkilökohtaisessa suunnitelmassasi sovitussa ajassa. Jos näyttää siltä, että et saa tutkintoasi valmiiksi määräajassa, ota mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteys ryhmästäsi vastaavaan kouluttajaan.

Valmistavan koulutuksen tilapäinen keskeyttäminen

Keskeyttämistä on syytä hakea aina, jos jostain syystä joudut pitämään taukoa opiskelussa, mutta aiot jatkaa valmistavan koulutuksen opintoja ja tutkinnon suorittamista tilapäisen tauon jälkeen. Keskustele aina ryhmästäsi vastaavan kouluttajan ja opinto-ohjaajan kanssa tilanteestasi ja keskeyttämisen mahdollisuudesta. Opintojen keskeytystä voi anoa kirjallisesti sairauden tai muun pätevän syyn perusteella (esim. raskaus ja synnytys tai asevelvollisuus). Koulutuspäällikkö myöntää luvan opiskelujen keskeyttämiseen määräajaksi. Keskeytyksen aikana säilytät opinto-oikeutensa oppilaitoksessa. Opintoaika ei kulu keskeytyksen aikana. 

Eroaminen oppilaitoksesta ja eronneeksi katsominen

Jos et jostain syystä voi jatkaa opiskelua eikä tilapäinen keskeyttämien ole mahdollista, sinun tulee anoa eroa Omniasta. Eron myöntää toimialarehtori. Lomakkeita keskeytyksen ja eroamisen anomiseen saa opintotoimistosta tai Omnian www-sivulta. Eron syy on aina ilmoitettava. Eronneeksi katsotaan sellainen tutkinnon suorittaja, joka pätevää syytä ilmoittamatta on poissa henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesta opetuksesta ja jos on ilmeistä, ettei hänen tarkoituksenaan ole jatkaa opintoja (L630/98, 31§).

Opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa opiskeluoikeus opintoihin, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia.