Opintojen arviointi

Lue kurssien ja koko opintojen arvioinnin periaatteista.

Kurssin arviointi

Kurssin päätyttyä saat kurssista arvosanan. Opettaja vertaa osaamistasi kurssin tavoitteisiin ja arvioi osaamisesi suhteessa valtakunnallisiin arviointikriteereihin (arvosanaan kahdeksan vaadittavan osaamisen mitta).

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallisista kokeista saadut tulokset, työskentely ja edistyminen.

Itsenäisesti suoritettavan kurssin arvioinnissa noudatetaan samoja arviointiperiaatteita. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta on sovittava aina kurssin opettajan kanssa.

Oppiaineen koko oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisista oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista. Oppiaineiden oppimäärät arvioidaan numeroin.

Oppiaineen oppimäärän arvosana perustuu suorittamiesi pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanoihin sekä kyseisen oppiaineen päättöarvioinnin kriteereihin.

Hylättyjä kurssiarvosanoja oppiaineessa saa olla enintään seuraavasti:

Suoritettuja pakollisia ja valinnaisia kursseja yhteensä joista hylättyjä kurssiarvosanoja voi olla enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3