Hyväksilukeminen

Jos olet suorittanut perusopetuksen kursseja muualla, ne voidaan hyväksilukea. Tutustu hyväksiluvun periaatteisiin.

Muualla suoritetut perusopetuksen kurssiti voidaan hyväksilukea, mikäli niiden sisältö vastaa aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Tällöin suoritusoppilaitoksen antamat kurssiarvosanat säilyvät.

Jos kyseessä on suoritusoppilaitoksen omaan opetussuunnitelmaan kuuluva numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan perusopetuksen arvosana-asteikolle. Jos on epäselvää, vastaako toisessa oppilaitoksessa suorittu kurssi ylempää vai alempaa arvosanaa, käytetään ylempää arvosanaa. Tarvittaessa pyydetään lisänäyttöjä arvosanan määrittämiseksi.

Opintoja voidaan hyväksilukea merkitsemällä arvosanaksi numeron sijaan "suoritettu", jos olet aloittanut aikuisten perusopetuksen yli 18-vuotiaana. Jos olet aloittanut perusopetuksen alle 18-vuotiaana, käytetään numeroita arvosanoina.

Lisätietoja antaa
Lilli Kuhakoski-Nenonen
Opinto-ohjaaja
0401267222
Lilli.Kuhakoski-Nenonen@omnia.fi
Erja Ojanperä
Opinto-ohjaaja
040-1267485
Erja.Ojanpera@omnia.fi