Työväenopiston kurssit

Long description: 

Työväenopiston kurssit

Tietotekniikka

Kielet

Kurssit

Italia A1.1 Alkeet

Tiistai, 1. syyskuu 2020 - 18:10
Monipuolinen ja käytännönläheinen italian alkeiskurssi aikuisille. Pääpaino on käytännön puheharjoituksissa, sanastossa ja kielen perusrakenteissa. Kielen ohella tutustumme italialaiseen kulttuuriin ja arkielämään. Kurssin aihepiireinä ovat erilaiset viestintätilanteet, esim. kahvilassa asioiminen, itsestä kertominen, tapaamisesta sopiminen, kaupungilla liikkuminen ja ravintolapöydän varaaminen. Harjoittelemme ääntämistä, opettelemme sanastoa ja keskeisiä rakenteita, mm. lukusanoja, verbejä, kysymyssanoja, artikkeleita ja prepositioita. Työtapoina käytämme pari- ja ryhmätöitä, helppoja keskusteluharjoituksia, sanastoharjoituksia, kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä ja kotitehtäviä. Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisalusta. Kotitehtävät ja mahdollinen lisämateriaali löytyvät kurssikohtaisesti verkkosivulta. Moodlen käyttö on vapaaehtoista.
Kurssit

Espanja A1-A2 Kielioppia omaan tahtiin verkossa - Uutta

Tiistai, 25. elokuu 2020 - 0:06
Kertaa espanjan kielioppia Moodle-alustalla ja verkossa foorumityyppisesti. 1-3 v. opiskelleille. Opiskele omaan tahtiin espanjan kielioppia verkossa. Ohjeita ja lisää erilaisia verkkotehtäviä löydät Moodlesta aina 2 kertaa viikossa. Kertaamme substantiivin suvun, artikkelit, prepositioita, pronomineja sekä säännöllisiä ja epäsäännöllisiä verbejä. Myös verbien eri aikamuotoja opiskelijoiden toiveiden mukaan. Kurssi etenee tiiviisti ja vaatii itsenäistä työskentelyä viikon aikana noin 5-6 tuntia. Kurssilla ei ole livetapaamisia, mutta yhteyden opettajaan saat Moodlen aihefoorumien kautta. Opettaja on paikalla verkossa vähintään 2 krt/viikko.
Kurssit

Retkeilijän suunnistuskurssi

Keskiviikko, 26. elokuu 2020 - 17:30
Kurssiin kuuluu luentoilta ja metsäharjoittelukerta, jossa harjoitellaan opittuja taitoja käytännössä metsässä. Luento pidetään torstaina 26.8 klo 17.30-20.30 Tapiolassa. Luennolle osallistuminen on välttämätöntä, sillä luennolla selviää metsäharjoittelun 29.8. klo 10-16 paikka. Metsäharjoitteluun ei ole järjestettyä kuljetusta.