Lukion oppiaineiden koodit

Oppiainekoodit

Oppiaine Oppimäärä/taso Koodi (valtak.) Koodi (Espoo)
Äidinkieli ja kirjallisuus suomi äidinkielenä ÄI AI
Äidinkieli ja kirjallisuus suomi toisena kielenä S2 SU
Ruotsi A-oppimäärä (A) RUA BA
Ruotsi B1-oppimäärä (B) RUB BB
Englanti A-oppimäärä (A) ENA EA
Ranska A-oppimäärä (A) RAA FA
Ranska B3-oppimäärä (D) RAB3 FD
Saksa A-oppimäärä (A) SAA SA
Saksa B3-oppimäärä SAB3 SD
Espanja A-oppimäärä (A) EAA PA
Espanja B3-oppimäärä (D) EAB3 PD
Venäjä A-oppimäärä (A) VEA VA
Venäjä B3-oppimäärä (D) VEB3 VD
Italia B3-oppimäärä (D) IAB3 TD
Matematiikka pitkä oppimäärä MAA MA
Matematiikka lyhyt oppimäärä MAB NB
Biologia   BI BI
Maantiede   GE GE
Fysiikka   FY FY
Kemia   KE KE
Evankelis-luterilainen uskonto   UE UE
Ortodoksinen uskonto   UO UO
Elämänkatsomustieto   ET ET
Filosofia   FI FI
Historia   H HI
Yhteiskuntaoppi   YH YH
Psykologia   PS PS
Musiikki   MU MU
Kuvataide   KU KU
Liikunta   LI LI
Terveystieto   TE TE
Tietotekniikka   TT TT

Poikkeavista kurssikoodeista

Tapiolan kurssitarjottimissa koodit ovat olleet yksi tai kaksinumeroisina tai niissä on käytetty eräissä tapauksissa muita merkintöjä. Tässä poikkeavat kurssimerkinnät ja niiden selitykset:

Uudet koodit Kurssin asema
AI10 lähtötasokurssi
BB08 lähtötasokurssi
EA09 lähtötasokurssi
NB09 lähtötasokurssi
NB07 talousmatematiikka
NB10 yo-valmentava kurssi
NB11 yo-valmentava kurssi
BB10 yo-valmentava kurssi