Hyppää pääsisältöön

Lähihoitaja, vammaistyö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Perustutkinto
Haluatko työskennellä ihmisläheisessä työssä? Kiinnostaako sinua tehdä käytännönläheistä työtä muiden hyväksi? Vammaistyöhön erikoistuneena lähihoitajana hoidat, tuet ja ohjaat asiakkaitasi eri elämäntilanteissa.

Koulutuksen kuvaus

Lähihoitaja on auttamishaluisen, toisesta ihmisestä välittävän ammatti. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan asiakkaiden hoitoa ja kuntouttavaa toimintaa.  Opit myös tukemaan asiakkaan arjen mielekkyyttä ja järjestämään esimerkiksi virikkeellistä toimintaa.

Lähihoitajien ensimmäinen opiskeluvuosi tarjoaa mainion tilaisuuden kurkistaa ammatin mahdollisuuksiin. Yhteiset opinnot antavat vahvan perustan lähihoitajan työhön ja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin asiakkaisiin lapsista ja nuorista vanhuksiin. Vammaistyöhön erikoistuvat opinnot perehdyttävät sinut syvällisemmin vammaisien henkilöiden kanssa toimimiseen.

Vammaistyöhön suuntautuvissa opinnoissa opit tarvittavat käytännön työmenetelmät, kuten ergonomiaa, oikeita nostotekniikoita, apuvälineiden käyttöä ja erilaisten vuorovaikutusta tukevien välineiden käyttöä. Opit tukemaan asiakkaita itsenäisessä asumisessa ja esimerkiksi ammattiin kouluttautumisessa.

Vammaistyöhön kuuluvat olennaisesti myös erilaiset luovat menetelmät, joissa hyödynnetään esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta tai askartelua. Asiakkaiden kanssa käytetään usein muita vuorovaikutuksen keinoja kuin puhetta, ja voit opiskella esimerkiksi viittomakieltä työsi tueksi.

Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintoja tai työelämässä oppimisen jaksoja ulkomailla. Omnia on myös luonnostaan monikulttuurinen opiskeluympäristö, mikä näkyy opinnoissa rikkautena. Omnia on hyvä ympäristö suunnitella myös yritystoimintaa ja kartuttaa yrittäjyysosaamista. Kestävän kehityksen edistäminen on osa perustutkinto-opiskelijan opintoja. Voit hakea koulutuksen jälkeen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon jatko-opintoihin.

Tutustu toteutussuunnitelmaan (opintopolku.fi) ja lue lisää tutkinnon rakenteesta (opintopolku.fi).

Koulutuksen tiedot

Minkälaisiin tehtäviin valmistut?

Vammaistyöhön erikoistuneena lähihoitajana työskentelet esimerkiksi asumispalveluyksiköissä ja kuntouttavassa työssä. Työpaikkoja on myös koti- ja laitoshoidossa.

Koulutuksen kesto

Opintojen kesto on yksilöllinen. Keskimäärin opinnot kestävät 2–3 vuotta. Opintojen kesto määräytyy henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan ja siihen vaikuttavat mm. aikaisemmat opintosi, työkokemuksesi sekä yksilöllinen opiskelutarpeesi.

Toteutus

Koulutus muodostuu innostavista koulutuspäivistä, oppimistehtävistä, ryhmä- ja projektitöistä, itsenäisestä työskentelystä, pienryhmäohjauksesta ja työssä oppimisesta. Koulutuspäiviä on 3–5 kertaa viikossa.

Koulutuksen voit myös suorittaa oppisopimuksella.

Voit luoda oman opintopolkusi sisällyttämällä tutkintoon esim. AMK-opintoja, lukio-opintoja, aktiiviopintoja tai yrittäjyysopintoja. Urheilijat voivat joustavasti yhdistää ammatillisen opiskelun ja harjoittelun. Lue lisää suorituspoluista.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Jatkuvassa haussa voivat hakea kaikenikäiset hakijat aiemmasta koulutuksesta riippumatta. Jotkin haut voidaan avata vain kohdennettuina tietyille hakijaryhmille.

Tärkeät tiedot jatkuvasta hausta

Opiskelijavalinta

Valinta tehdään hakemuksen tietojen pohjalta. Täytä siis hakemuksesi huolellisesti. Hakijan tulee tutustua jatkuvan haun tärkeisiin tietoihin.

Tutkintoon ei ole pääsykoetta, mutta kaikki hakijat, joiden kielitaito on todettu riittäväksi, kutsutaan ohjauskeskusteluun. Ohjauskeskustelut toteutetaan hakijoille erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Kutsut lähetetään hakijoille sähköpostitse. Mikäli et pääse osallistumaan ohjauskeskusteluun, hakemuksesi joudutaan perumaan.

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Kielitaidon arviointi

Hakija, jonka äidinkieli ei ole suomi, voi osoittaa suomen kielen taitonsa riittävän opiskeluun joko todistuksella tai osallistumalla kielitestiin (taso B1.1). Jos hyväksyttävää todistusta ei ole, niin hakija saa kutsun kielitestiin sähköpostilla. Se tulee läpäistä, jotta haku jatkuisi. Lue lisää kielitaidon arvioinnista.

Haku

Lehtimäki, päiväopetus

Hakuaika:

2.5.2022 klo 00.01 - 10.7.2022 klo 23.59

Koulutus alkaa:

10.8.2022
Hae koulutukseen (opintopolku.fi) (avautuu uudessa ikkunassa, siirtyy toiselle verkkosivustolle)

Lehtimäki, päiväopetus

Lisätiedot:

Ohjauskeskustelut järjestetään 5.-7.9.2022. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 21.9.2022.

Hakuaika:

11.7.2022 klo 00.01 - 14.8.2022 klo 23.59

Koulutus alkaa:

24.10.2022
Hae koulutukseen (opintopolku.fi) (avautuu uudessa ikkunassa, siirtyy toiselle verkkosivustolle)

Yhteishaku

Yhteishaussa voivat hakea perusopetuksesta tai ulkomailla perusopetusta vastaavasta koulutuksesta valmistuneet nuoret, joilla ei ole toisen asteen koulutusta suoritettuna.

Tärkeät tiedot yhteishausta

Opiskelijavalinta

Tutkintoon ei ole pääsykoetta. Katso muut yhteishaun valintaperusteet (opintopolku.fi).

Hakeutumista koskevat tiedustelut haku@omnia.fi

Harkinnanvarainen valinta

Jos olet opiskellut sekä äidinkieltä että matematiikkaa perusopetuksessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti, olet automaattisesti mukana harkinnanvaraisessa valinnassa.

Sinut voidaan valita opiskelijaksi harkinnanvaraisesti myös seuraavista syistä:

  • Oppimisvaikeudet
  • Sosiaaliset syyt
  • Koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt peruskoulun)
  • Koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella todistuksella)
  • Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito.

Hakija, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan tarvittaessa suomen kielen kartoitukseen.

Lue lisää tietoa harkinnanvaraisesta valinnasta.

Haku

Hakuaika ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksen esittelyvideo

Takaisin ylös
Tagit:
Hyvinvointi ja terveys