Hyppää pääsisältöön
Koronaohjeet Omniassa

Omnia AI Lab

Omnia AI Lab innovoi ja valmistelee yhdessä opiskelijoiden, muun Omnia-yhteisön, kuntalaisten sekä yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa digitaalista yhdenvertaisuutta edistäviä kokeiluja.

Digitaalista yhdenvertaisuutta edistämässä

AI Lab kokeiluissa keskitymme vuorollaan kuhunkin Omnian kestävän kehityksen vuosittaiseen teemaan.

Toimintamme painottaa osallistujien arvostamista ja perustuu yhdessä tehtävään luomiseen, innovointiin ja tekemiseen.   

Aktiivisena toimijana halki elämän 

Kestävässä yhteiskunnassa jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus tutustua uusiin teknologioihin ja saada riittävät taidot arjen asioiden hoitamiseen ja yhteiskunnan toimintaan osallistumiseen.  

Omnia Labin tarkoituksena on innovoida uusia, radikaaleja ja ennen näkemättömiä keinoja, joilla tavalliset kansalaiset saadaan pysymään aktiivisina toimijoina. AI Lab aloitti toimintansa vuonna 2017 Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän toimeksiannosta.  

Vahvasti vaikuttavaa 

Olemme saaneet huomata, että kaikilla on edellytyksiä osallistua uuden teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen. Kokeiluihin osallistuvien kansalaisten osaaminen ja laaja-alainen kokemus on kerta toisensa jälkeen tehnyt vahvan vaikutuksen perinteisiin innovaatiokentän toimijoihin.  

Kokeilut ovat poikineet muun muassa BBC:n haastattelun, UNESCOn vierailun ja ministeritason videotervehdyksiä. Kun osallistujat päivittävät osaamistaan itse määrittelemillään pienillä inhimillisen kokoisilla osaamisen palasilla, tapahtuu jotain kiinnostavaa ja radikaalia.   

Omnia AI Labin kokeilut

Meneillään olevat kokeilut

AI Labissa on jatkuvasti meneillään kokeiluja, joissa edistetään digitaalista yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä eri tavoin.

Älykäs aeroponinen yhteisöpuutarha

Omnia AI Lab pilotoi maailman ensimmäistä älykästä yhteisöpuutarhaa, jossa viljelijät yhteisönä kehittävät puutarhaa ja teknologian hyödyntämistapoja. He kasvattavat vihanneksia ja yrttejä aeroponista viljelytekniikkaa ja Internet of Things -(IoT) teknologiaa soveltaen. Puutarhassa vihannekset ja yrtit kasvavat viljely-yksiköissä, joiden olosuhteita valvotaan niihin asennettujen antureiden avulla. Kukin yksikkö lähettää tietoja pilvessä sijaitsevaan tietokantaan. Käyttäjä voi seurata yksiköiden tilannetta ajantasaisen näkymän kautta tai omassa älypuhelimessa olevan sovelluksen avulla. Ongelmatilanteissa viljely-yksiköt lähettävät hälytyksiä suoraan käyttäjien puhelimiin. Yhteisöllisen älypuutarhan pilotti on tuonut monelle iloa arkeen, uusia ystäviä ja huimasti uutta osaamista.

Käytäntöön siirtyneet toteutukset

Omnia AI Labin toteutuneissa kokeiluissa on nähty, että teknologisen osaamisen kehittyminen sytyttää ja ylläpitää halua ja intoa toimia aktiivisesti. Se vahvistaa myös elämän merkityksellisyyden kokemista.

Tekoälyrekka

Omnia ja yhteistyökumppanit rakensivat yhdessä Tekoälyrekan, joka toi kiertueellaan tekoälyä tunnetuksi monille kansalaisille. Rekassa vierailijat oppivat tekoälyn toimintaa konkreettisten tehtävien ja pelin avulla. Tekoälyrekka kiersi Suomea touko-lokakuun ajan 2019. Tekoälyrekka oli uraauurtava kokeilu pakohuoneiden käytöstä kaikille kansalaisille avoimena oppimisympäristönä.

Senioridevaajat

Ryhmä senioreja kehitti yhteistyössä tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen ammattilaisten kanssa tekoälypohjaisen omaa arkea helpottavan kännykkäsovelluksen. Lopputuloksena syntyi Menohaku-chatbot, jonka kanssa voi keskustella pääkaupunkiseudulla järjestettävistä kiinnostavista tapahtumista. Kokeilu osoitti, miten nostamalla osallistujat yhdenvertaisiksi toimijoiksi asiantuntijoiden ja tutkijoiden rinnalle voidaan nopeuttaa tuotekehitysprosessia sekä kasvattaa osallistujien teknologiaosaamista ennen näkemättömällä tavalla.

Seniorit tekoälymentoreina

Omnia AI Labissa koulutettiin yli sata senioria maailman ensimmäisiksi tekoälymentoreiksi, jotka jalkautuivat erilaisiin yhteisöihin jakamaan osaamistaan ja oppimaan lisää. Tekoälymentoritoiminta on vakiintunut, ja uusia mentoreita koulutetaan tällä hetkellä Espoon lisäksi useissa muissa kaupungeissa. Tekoälymentoritoiminta on synnyttänyt useita uusia osallistujalähtöisiä teknologiakursseja.

eSports-tutkinnonosa pelaajilta pelaajille

Opiskelijat ja pelialan ammattilaiset suunnittelivat yhdessä, miten pelaaminen ja pelimaailman mahdollisuudet voitaisiin tuoda koulumaailmaan ja mitä koulussa olisi hyvä oppia elektronisesta urheilusta. Suunnittelun pohjalta AI Labissa käynnistettiin kokeiluna eSports-paja, jossa opiskelijat pääsivät tutustumaan elektroniseen urheiluun ja ammattimaiseen pelaamiseen. Kokeilun pohjalta AI Lab laati osaamistavoitteet (15 osp) eSports-tutkinnonosalle Omnian ammatilliseen koulutuksen vakituiseen opetustarjontaan.

Robottiopettajien käyttö kielten opetuksessa

AI Labin ideoimana, suunnittelemana ja koordinoimana käynnistyneessä kokeilussa kehitettiin uusi pedagoginen toimintamalli, jonka avulla tehostettiin S2 (Suomi toisena kielenä) -opiskelua humanoidirobottien avulla. Kielen oppimisen lisäksi vahvistettiin osallistujien tietoteknisiä taitoja, sillä sanaston lisäksi robotin kanssa pystyi harjoittelemaan perusohjelmointia.

Tapahtumia ja teknologian hyödyntämistä opetuksessa

Omnia AI Labissa on tehty lukuisia muita pieniä teknologiakokeiluja, esimerkiksi kasvojentunnistuksen käyttö läsnäolomerkinnän kirjaamiseen sekä humanoidirobottien käyttö kulttuurineutraalina apuna opiskelijoiden ohjaamisessa.  

Olemme myös kokeilleet erilaisia 72 tunnin pituisia yhteisöllisiä matalan osallistumiskynnyksen teknologiatapahtumia. Tapahtumissa on pelattu verkkopelejä, ohjelmoitu humanoidirobotteja, tutustuttu esineiden internettiin ja keino- ja lisätyn todellisuuden sovelluksiin.

Takaisin ylös
Tagit:
Digitalisaatio
Kehittäminen
Kestävä kehitys
Robotiikka