TRANS-FINECVET”Implementation of the FINECVET model to the formal and non-formal education”

Hankkeen kuvaus

Omnia toimii hankkeessa asiantuntijana ECVET-järjestelmän jalkauttamisessa ja käyttöönotossa. Hanke lisää Puolalaisen partnerioppilaitosten koulutuksen kansainvälistymistä, ECVET-järjestelmän
käyttöönottoa sekä kohdealojen henkilöstön työllistymistä. Hankkeen tuloksena tuotetaan sähköiset osaamisperustaiset kuvaukset alojen tutkinnoista,
ammattitaitovaatimuksista ja opintokokonaisuuksista

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen sekä lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen sekä
sairaanhoidon ja huolenpidon lähihoitajaopiskelijat ja alan työntekijät

Hankkeen kesto

1.10.2014-31.8.2016 Hanke on päättynyt.

Projektipäällikkö

Maarit Saarenkylä

Yhteistyökumppanit 

Hallinnoiva organisaatio: EDUKACJA I PRACA, Puola. Yhteistyötahot: Instytut Technologii Eksploatacji-Panstwowy Instytut Badawczy, Puola Fundación Equipo Humano, Espanja ja Omnia, Suomi

Rahoittaja

ERASMUS+ KA202

Hankkeen verkkosivut

www.trans-finecvet.eu