Perusopetuksen tuntijako

Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe (Luku, K01641)

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit
Suomi toisena kielenä (läi) 15  
Matematiikka (lma) 3  
Ympäristö- ja luonnontieto (lyl)

1

 

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus (lyk) 2  
Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (lot) 2  
Valinnaiset kurssit (minimi eli vähintään)   6
  • Opintoaika 1 vuosi.
  • vähintään 27 kurssia, päättövaiheen kanssa yhteensä enintään 130 kurssia

Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe (Startti, K01389) ja (Jatko, K01642)

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Suomi toisena kielenä (as2,  kurssit 18-33)

18 16

Matematiikka (ama)

5  

Ympäristö- ja luonnontieto (ayl)

2  

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus (ayk)

3  

Englanti (aena)

4

 
Terveystieto

1

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (aot)

2  

Valinnaiset kurssit (minimi eli vähintään)

  10
  • Opintoaika 1–2 vuotta.
  • vähintään 38 kurssia, päättövaiheen kanssa yhteensä vähintään 100 kurssia

Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen oppiaineet ja kurssit (Päättö, K01390):

Oppiaine      Pakolliset kurssit Valinnaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus (päi)

4 6

Suomi toisena kielenä (ps2)

4 13

Toinen kotimainen kieli (ruotsi, pru)

8  

A-kielet (esim. englanti, ena)

8 5

Matematiikka (pma)

8 4

Uskonto (pu1) tai

1  

Elämänkatsomustieto (pet)

1 1

Historia (phi)

1 2

Yhteiskuntaoppi (pyh)

1 2

Fysiikka (pfy)

1 3
Kemia (pke) 1 3

Biologia

1 3

Maantieto (pge)

1 3

Terveystieto (pte)

1 2

Tietotekniikka (patk)

  3

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot (pot)

2 2

Valinnaisia kursseja pitää valita pakollisten lisäksi vähintään

  10
  • Opintoaika 1–2 vuotta.
  • vähintään 46 kurssia (voi olla vähemmän, jos opiskelijalla on aiempia opintoja peruskoulusta)