Opintojen rahoitus

Tiesitkö, että saatat olla oikeutettu erilaisiin tukiin opintojesi aikana? Alla olevien linkkien kautta voit tutustua eri rahoitusvaihtoehtoihin jo ennen opintoihin hakua.

Opintotuki

Opintojen rahoitusmuotoja on useita. Opintotukea voit saada, kun opiskelet päätoimisesti. Oppisopimus on työsuhteessa tapahtuvaa opiskelua. Oppisopimuksella opiskeltaessa on huomioitava, että pääosa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla ja opiskelijalle on maksettava opintojen ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuksella opiskelu siis edellyttää, että olet työsuhteessa. Muita rahoitusmuotoja on esimerkiksi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Jos olet jäänyt työttömäksi, olet vähintään 25-vuotias ja ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon, voit hakeutua opiskelemaan omaehtoisesti ja saada työttömyysetuutta opintojen ajan. Ennen koulutusta TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla ja täyttyvätkö muut edellytykset omaehtoisen opiskelun tukemiselle.  Opintojen aloittamisesta ja rahoittamisesta työttömyysetuudella tulee sopia TE-toimiston kanssa ennen opintojen aloittamista. Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Lisätietoja TE-palveluiden sivuilta.

Ammatillinen työvoimakoulutus

Ammatilliset työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Se on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa, mutta se soveltuu hyvin myös ammatinvaihtajille. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, osallistujille maksutonta koulutusta. Koulutuksen kesto on tyypillisesti alle vuosi. Koulutukseen haetaan TE-toimiston kautta. Lisätietoja ammatillisesta työvoimakoulutuksesta ja haussa olevista koulutusvaihtoehdoista löydät TE-palveluiden sivuilta.

Työllisyysrahaston aikuiskoulutustuki

Jos jäät työstäsi vähintään kaksi kuukautta kestävälle palkattomalle opintovapaalle, voit hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea. Esimerkiksi lomautusuhan alla työntekijä voi lomautuksen sijaan hakeutua opiskelemaan omaehtoisesti työnantajan myöstämällä opinto- tai vuorotteluvapaalla. Opintovapaalla oleva työntekijä ei ole oikeutettu työttömyysturvaan, mutta voit saada Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea, mikäli hakukriteerit täyttyvät. Vuorotteluvapaata voi hyödyntää joko kokonaan tai osin kouluttautumiseen. Vuorottelukorvaus on 70% henkilön työttömyyspäivärahasta. Lisätietoja Työllisyysrahaston ja TE-palveluiden sivuilta.