Tietoa viranomaisille ja verkostokumppaneille

Tukea maahanmuuttajille työnhakuun ja koulutukseen Omnian Osaamiskeskuksessa.

Omnian Osaamiskeskuksessa asiakkaiden kanssa työskentelee neljä uraohjaajaa, kaksi TE-asiantuntijaa, sosiaaliohjaaja, työelämävalmentaja, kolme yrityskoordinaattoria, suomen kielen opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaaja ja monia muita työntekijöitä varmistaen toiminnan sujuvuuden.

Omnian osaamiskeskukseen tullaan asiakkaaksi TE-toimiston tai sosiaalitoimen ohjausten kautta. Asiakkaan palvelutarve ja arvio Osaamiskeskuksen palveluiden hyödyllisyydestä tehdään lähettävän tahon osalta. Lisäksi lähettävä taho arvioi, onko asiakkaalla palvelussa edellytettävää kielitaitoa.

Osaamiskeskuksen palvelun ydin rakentuu työnhakijan kokonaisvaltaisen kartoituksen ja sen perusteella laaditun henkilökohtaisen osaamisen lisäämisen suunnitelman ympärille. Mikäli asiakkaan tuen tarve arvioidaan pieneksi, asiakas suuntaa pääsääntöisesti Osaamiskeskuksen valmennukseen, jonka tavoitteena on löytää työllistymispolku noin kolmen kuukauden kuluessa.

Jos kartoituksessa ilmenee tarvetta asiakkaan osaamisen vahvemmalle kehittämiselle, jatkaa asiakas Osaamiskeskuksen koulutuksessa. Koulutusjakson kesto ja sisältö vaihtelevat asiakkaan tarpeen ja tavoitteen mukaisesti.

Osaamiskeskuksen koulutuspolut jakautuvat ammatillisesti kolmelle alueelle: palvelualat, hoiva ja kasvatus sekä kiinteistö ja tekniikka. Mikäli asiakas tarvitsee ammatillisia valmiuksia vahvistavaa koulutusta, hänet ohjataan vahvistavalle linjalle ennen ammatillista linjaa.

On tärkeää huomata, että päätös asiakkaan polusta tehdään Osaamiskeskuksessa, ja että esimerkiksi palvelualat -linjan alla voi olla hyvin erilaisia ammatteja (ml. ravintola-ala, kuljetusala, logistiikka jne).

Osaamisen lisäämisen jakso on valtionosuusrahoitteista työvoimapoliittista koulutusta, jolloin se edellyttää asiakkuutta TE-palveluissa. Osaamisen lisäämisen jakso on velvoittavaa ja asiakas saa ylläpitokorvauksen.

Lisätietoja antaa
Annukka Jamisto
Palvelupäällikkö
0401267643
Annukka.Jamisto@omnia.fi
Mikaela Mandalios
Koulutusvastaava
0504289367
Mikaela.Mandalios@omnia.fi