Tietoa viranomaisille ja verkostokumppaneille

Omnian Osaamiskeskuksen ohjeet viranomaisille ja verkostokumppaneille.

Omnian Osaamiskeskuksessa asiakkaiden kanssa työskentelee kolme uraohjaajaa, TE-asiantuntija, sosiaaliohjaaja, työelämävalmentaja, kolme yrityskoordinaattoria, S2 opettajia, erityisopettajia, opinto-ohjaaja ja liuta muita työntekijöitä, jotka varmistavat toiminnan sujuvuuden. Omnian osaamiskeskukseen tullaan asiakkaaksi TE-toimiston tai sosiaalitoimen ohjausten kautta. Asiakkaan palvelutarve ja arvio Osaamiskeskuksen palveluiden hyödyllisyydestä tehdään lähettävän tahon osalta. Lisäksi lähettävä taho arvioi, onko asiakkaalla palvelussa edellytettävää kielitaitoa.

Osaamiskeskuksen palvelut katsotaan kartoitusjaksosta alkaen aktiiviehtoa täyttäviksi palveluiksi. Osaamisen lisäämisen jakso on valtionosuusrahoitteista työvoimapoliittista koulutusta, jolloin se edellyttää asiakkuutta TE-palveluissa. Osaamisen lisäämisen jakso on velvoittavaa ja asiakas saa ylläpitokorvauksen.

Mitä Osaamiskeskuksessa tapahtuu?

1. Ilmoittautuminen 

Asiakas yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa lähettää lomakkeen Osaamiskeskukseen. à Asiakas saa kutsun Osaamiskeskuksen info-tilaisuuteen postitse.

2. Infotilaisuus ja alkuhaastattelu

Infotilaisuudessa asiakas saa tietoa Osaamiskeskuksesta ja voi suunnitella omaa polkua. Infon jälkeen pidetään alkuhaastattelu. Asiakas saa oman ohjaajan, jonka kanssa tehdään suunnitelma. Haastattelussa päätetään, onko suuntana työ tai koulutus. Haastattelussa saa vinkkejä myös Kela- ja TE-asioissa ja omaan jaksamiseen liittyvissä asioissa.

3. Kartoitusjakso (kesto 2 viikkoa)

Kartoitusjakso jakautuu kahteen osaan.

 1. Ensimmäinen viikko on yhteinen kaikille. Ensimmäisellä viikolla selvitetään omia tavoitteita ja omaa osaamista, jolla tavoite saavutetaan.
 2. Toisella viikolla jakaudutaan kahteen ryhmään: työnhakijoihin ja koulutusta tarvitseviin.
  • Työnhakijat tekevät hakemuksia, harjoittelevat haastatteluja ja laativat CV:n
  • Koulutusta tarvitsevat tutustuvat erilaisiin koulutuksiin, opintojen rahoittamiseen ja laativat suunnitelmaa osaamisen lisäämisestä.

4. Kartoituksen jälkeen

 • Työnhakijaryhmän asiakkaat siirtyvät yrityskoordinaattorien asiakkaiksi, jotka etsivät yhdessä asiakkaan kanssa työpaikkoja.
 • Toinen ryhmä siirtyy Osaamisen lisäämisen jaksolle, joka kestää 1-5kk.
 • Osa asiakkaista siirtyy tässä vaiheessa sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin, jotka vahvistavat asiakkaan työ- ja toimintakykyä. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelupolku suunnitellaan yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa.

Osaamisen lisäämisen jakso

Jakson sisältö perustuu yhdessä oman työntekijän kanssa tehtyyn suunnitelmaan ja opintojen määrä ja tavoitteet vaihtelevat asiakkaan mukaan.

 • Opetus sisältää ammatillisten perustutkintojen sisältöjä, jotka vahvistavat osaamista alakohtaisessa sanastossa ja taidoissa.
 • Opinnoissa vahvistetaan suomen kielen osaamista
 • Opinnoissa vahvistetaan matematiikan ja tietoteknisten taitojen osaamista

5. Lopuksi

 • Asiakas siirtyy opiskelemaan ammatillista tutkintoa tai osatutkintoa oppilaitokseen.
 • Asiakas siirtyy oppisopimuskoulutukseen.
 • Asiakas siirtyy valmistavaan koulutukseen.
 • Asiakas työllistyy tai pääsee harjoitteluun.

Lisätietoja

Lisätietoja Osaamiskeskuksen palveluista voit kysyä meiltä sähköpostitse oske@omnia.fi.