Maahanmuuttajanuorten koulutus (MANU)

Koulutus maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole entuudestaan koulutus- tai työpaikkaa.

Maahanmuuttajanuorten koulutus (MANU) on tarkoitettu ensisijaisesti 17−20-vuotiaille peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneille, päättämisvaiheessa oleville tai oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole koulutuspaikkaa tai työtä. Koulutus sopii myös 20−29-vuotiaille työttömille maahanmuuttajille, joiden kielitaito ei riitä ammattikouluun tai lukioon, tai jotka muuten tarvitsevat apua opinnoissa tai työelämään siirtymisessä.

Koulutusta suositellaan henkilölle, joka ei osaa lainkaan suomen kieltä tai on noin tasolla A1.3–A2. 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama, opiskelijalle maksuton nuorisotakuukoulutus, jossa työskentelee kaksi suomi toisena kielenä -opettajaa, kuraattori, opinto-ohjaaja sekä tuntiopettajia (taito- ja taideaineet).

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä, opiskelutaitoja, yhteiskunta- ja työelämätietoa sekä taito- ja taideaineita yhteensä 24 tuntia viikossa. Opinto-ohjaaja auttaa koulu- tai työpaikan löytämisessä koulutuksen jälkeen. Kuraattori auttaa esimerkiksi raha-, perhe- ja terveysasioissa. Koulutuksen aikana haetaan jatko-opintoihin tai työhön.

Maahanmuuttajanuorten koulutuksen (MANU) tavoitteena on antaa 17–29-vuotiaille nuorille mm. kielelliset valmiudet hakeutua jatko-opintoihin tai työelämään.

Kuka voi opiskella MANU-koulutuksessa?

Opiskelijalla on oltava oleskelulupa, todistus jatko-oleskelulupahakemuksen vireilläolosta tai EU-kansalaisen rekisteröintitodistus.

  • Opiskelijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen omalla äidinkielellään sekä latinalaisin aakkosin.
  • Opiskelijan on oltava 17–29-vuotias maahanmuuttaja.
  • Koulutukseen ei voida valita henkilöä, jolla on työ Suomessa.
  • Koulutukseen ei voida valita henkilöä, jolla on opinto-oikeus/opiskelupaikka toisessa koulutuksessa.

Haku koulutukseen

Hakuaika alkaa elokuussa 2018. Koulutukseen haetaan hakemuslomakkeella, joka julkaistaan tällä internetsivulla elokuun 2018 alussa. Valintakriteerit täyttävät hakijat kutsutaan syyskuussa 2018 järjestettävään haastatteluun ja testiin.

Lukuvuoden mittainen koulutus järjestetään 24.9.2018–14.6.2019.

Lisätietoja antaa
Vaula Paunila
Projektikoordinaattori
043-8253488
vaula.paunila@omnia.fi