Maahanmuuttajanuorten koulutus (MANU)

Koulutus maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole entuudestaan koulutus- tai työpaikkaa.

Maahanmuuttajanuorten koulutus (MANU) on tarkoitettu sinulle, jos olet 17−20-vuotias peruskoulun päättänyt, päättämisvaiheessa oleva tai oppivelvollisuusiän ylittänyt maahanmuuttajanuori, eikä sinulla ole vielä koulutus- tai työpaikkaa.

Koulutus sopii myös sinulle, jos olet 20−29-vuotias työtön maahanmuuttaja, eikä kielitaitosi riitä ammattikouluun tai lukioon, tai tarvitset muuten apua opinnoissa tai työelämään siirtymisessä.

Koulutusta suositellaan maahanmuuttajanuorille, jotka eivät osaa lainkaan suomen kieltä tai he osaavat suomea tasolla A1.3–A2. 

MANU-koulutus on Opetushallituksen rahoittama, opiskelijalle maksuton nuorisotakuukoulutus, jossa työskentelee kaksi suomi toisena kielenä -opettajaa, kuraattori, opinto-ohjaaja sekä tuntiopettajia (taito- ja taideaineet).

Koulutuksen sisältö ja tavoite

Maahanmuuttajanuorten koulutuksen (MANU) tavoitteena on antaa 17–29-vuotiaille nuorille mm. kielelliset valmiudet hakeutua jatko-opintoihin tai työelämään. Koulutus on aikavälillä 24.9.2018–14.6.2019.

Koulutuksessa opiskelet suomen kieltä, opiskelutaitoja, yhteiskunta- ja työelämätietoa sekä taito- ja taideaineita yhteensä 24 tuntia viikossa.

Koulutuksen aikana tuemme sinua työelämään ja koulutukseen siirtymisessä sekä arjen asioissa:

  • Opinto-ohjaaja auttaa sinua koulu- tai työpaikan löytämisessä koulutuksen jälkeen.
  • Kuraattori auttaa sinua esimerkiksi raha-, perhe- ja terveysasioissa.

Koulutuksen aikana haet myös jatko-opintoihin tai työhön.

Kuka voi opiskella MANU-koulutuksessa?

Koulutukseen päästäksesi sinun tulee olla 17–29-vuotias maahanmuuttaja. Sinulla on oltava oleskelulupa, todistus jatko-oleskelulupahakemuksen vireilläolosta tai EU-kansalaisen rekisteröintitodistus. Lisäksi sinun on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen omalla äidinkielelläsi sekä latinalaisin aakkosin.

Huomioithan, että:

  • Koulutukseen ei voida valita henkilöä, jolla on työ Suomessa.
  • Koulutukseen ei voida valita henkilöä, jolla on opinto-oikeus/opiskelupaikka toisessa koulutuksessa.

Haku koulutukseen

Haku lukuvuoden 2018–2019 koulutukseen on päättynyt. Koulutuksessa on mahdollisesti lisähaku suomen kielen A2.1–A2.2-taitotasoilla oleville vuodenvaihteessa 2018–2019 ja keväällä 2019.

Tiedustelut

Vaula Paunila / MANU-koulutus
vaula.paunila@omnia.fi