Luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus sopii aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään, tai jotka eivät tunne suomen kielen kirjaimia.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa opitaan lukemaan ja kirjoittamaan sekä käyttämään suomen kielen tärkeitä sanoja eri tilanteissa. Koulutuksessa harjoitellaan keskustelua suomen kielellä käytännön tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään retkiä ja tutustumiskäyntejä sekä opitaan uusia käden ja kodin taitoja. 

Koulutuksen kolme osaa

  • Moduuli 1 (kevät) kestää 5 kuukautta. Kurssille haetaan marraskuussa. 
  • Moduuli 2 (syksy) kestää 4 kuukautta. Kurssille haetaan kesä-elokuussa. 
  • Moduuli 3 (syksy) kestää 3 kuukautta. Kurssille haetaan kesä-elokuussa. 

 Moduulissa 3 voi vielä harjoitella ja parantaa lukemista ja kirjoittamista. Sen jälkeen on helpompi jatkaa esimerkiksi hitaasti etenevään suomen kielen koulutukseen. 

Kysy lisää

Kysy lisää kotoutumiskoulutuksesta Hakijan ohjauspalvelusta.