Luku- ja kirjoitustaidon koulutus

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus sopii aikuisille maahanmuuttajille, jotka eivät osaa lukea ja kirjoittaa omalla äidinkielellään, tai jotka eivät tunne suomen kielen kirjaimia.

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa opitaan lukemaan ja kirjoittamaan latinalaisilla kirjaimilla sekä keskeistä suomen kielen perussanastoa. Koulutuksessa harjoitellaan keskustelua suomen kielellä käytännön tilanteissa luokassa ja luokan ulkopuolella. Koulutuksessa tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, tehdään retkiä ja tutustumiskäyntejä sekä opitaan uusia käden ja kodin taitoja. 

Vapaan sivistystyön lukutaitokoulutusta järjestetään Kuusiniemessä, Leppävaarassa ja Suvelassa. Jos henkilö on kotoutumisajalla, hänet ohjataan TE-toimistosta Omnian vapaan sivistystyön järjestämään palveluohjauspäivään. Palveluohjauksessa henkilölle etsitään sopiva koulutus. Kotoutujalle koulutus on maksutonta.

Ei-kotoutujat eli henkilöt, joiden kotoutumisaika on jo loppunut, voivat osallistua joihinkin koulutuksiin, mutta koulutus on heille maksullista. Maksu on kurssikohtaista ja samanhintaista kuin muukin vapaan sivistystyön (työväenopiston) opetus Espoon työväenopistossa.

Kysy lisää

Kysy lisää Laura Hartikainen, koulutusvastaava, puh. 043 824 7025, laura.hartikainen@omnia.fi