Musiikin taiteen perusopetus laulunharrastajille

Tavoitteellista itsensä kehittämistä musiikin taiteen perusopetuksessa.

Tarjoamme mahdollisuuden musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittamiseen. Opetussuunnitelmamme rakentuu Opetushallituksen antaman yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden pohjalle.

Ensisijaisesti aikuisille (yli 16 v.) suunnatun musiikin taiteen perusopetuksen tarkoituksena on edistää aikuisiän musiikin harrastamisen tunnustamista ja tarjota omaehtoisia valmiuksia itsensä kehittämiseen tavoitteellisesti esim. työelämän tueksi tai sen vastapainoksi. Opintojen laajuus on 500 laskennallista tuntia ja niihin haetaan valintakokeella joka toinen vuosi.

Opintojen rakenne

1) Musiikin yleisopinnot

Yleisopintoihin kuuluvat:

  1. oma pääaine ja sen oppimista tukeva
  2. sivuaine
  3. musiikin teorian ja säveltapailun perustasot 1 & 2
  4. klassisen musiikin ja rytmimusiikin luennot
  5. itsenäistä työskentelyä.

Yleisopinnot ovat kaikille yhteisiä opintoja. Niiden avulla vahvistetaan omia musiikillisia perustaitoja, musiikillista yleissivistystä, sekä itsenäisessä työskentelyssä kehittymistä. Yleisopinnot luovat perustan koko musiikin taiteen perusopetuksen opinnoille. Yleisopintoihin kuuluu myös opintojen ohjaus, jolla tuetaan etenemistä ja ohjataan henkilökohtaisen opintopolun suunnittelussa.

2) Musiikin täydentävät opinnot

Täydentävien opintojen ryhmään kuuluvat valinnaiset opinnot.

Vapaavalinnaisten opintojen määrä riippuu opiskelijan pääaineesta, lähtötasosta ja opiskelijan omista kiinnostuksenkohteista. Opintoja suunniteltaessa (HOPS) otetaan huomioon, että täydentävät opinnot muodostavat opiskelijan tavoitteita palvelevan kokonaisuuden. Niiden avulla halutaan syventää ja laajentaa yleisopintojen tietoja ja taitoja.

3) Esiintymiset

Esiintymisiin kuuluvat esiintymiset musiikkiryhmien omissa matineoissa, työväenopiston tapahtumissa, sekä taiteen perusopetuksen lyhyen oppimäärän huipentava lopputyöproduktio/konsertti. Esiintymisten avulla rohkaistaan esiintymistaidon ja oman ilmaisun vahvistamiseen, sekä pitkäjänteiseen ja tavoitteellisen työskentelyyn.

Osa taiteen perusopetuksesta voidaan tehdä yhteistyössä muiden oppilaitosten ja musiikkitahojen kanssa.

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi muiden oppilaitosten ja tahojen, kuten koululaitos tai musiikkiopisto, antama opetussuunnitelman mukainen opetus ja suoritukset. Näitä ovat mm. Musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaisesti suoritetut tutkinnot (perustasot 1-3).

Lisätietoja antaa
Johanna Lehtinen-Schnabel
Suunnittelijaopettaja
050-4618425
johanna.lehtinen-schnabel@omnia.fi
Tiina Laari
Assistentti
046 877 1209
tiina.laari@omnia.fi