Musiikin taiteen perusopetus

Tavoitteellista itsensä kehittämistä musiikin taiteen perusopetuksessa.

Tarjoamme mahdollisuuden musiikin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän suorittamiseen. Opetussuunnitelmamme rakentuu Opetushallituksen antaman yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden pohjalle.

Ensisijaisesti aikuisille (yli 16 v.) suunnatun musiikin taiteen perusopetuksen tarkoituksena on edistää aikuisiän musiikin harrastamisen tunnustamista ja tarjota omaehtoisia valmiuksia itsensä kehittämiseen tavoitteellisesti esim. työelämän tueksi tai sen vastapainoksi. Opintojen laajuus on 500 laskennallista tuntia ja niihin haetaan valintakokeella joka toinen vuosi.

Opintojen rakenne

Tietoja päivitetään parhaillaan uuden opetussuunnitelman astuessa voimaan syksystä 2018 alkaen.

25.08.2018 järjestämme infotilaisuuden keväällä 2019 alkavaan musiikin taiteen perusopetukseen (yleinen oppimäärä), tervetuloa!

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi muiden oppilaitosten ja tahojen, kuten koululaitos tai musiikkiopisto, antama opetussuunnitelman mukainen opetus ja suoritukset. Näitä ovat mm. Musiikkioppilaitosten liiton vaatimusten mukaisesti suoritetut tutkinnot (perustasot 1-3).