Tenttikäytännöt

Opiston perimään kurssimaksuun sisältyy kurssin ohjelmaan merkityt tentit. Kuulusteluihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 päivää ennen tenttiä opistosta saatujen ohjeiden mukaan.

Voit ilmoittautua tenttiin myös puh. 043 825 3078 opintoneuvonta-aikoina tai sähköpostilla avoin.yliopisto(at)omnia.fi.

Tenttitulokset

Tenttitulokset näkyvät WebOodissa 4–6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän virallisesta palautuspäivästä. Jaksot arvostellaan joko asteikolla hyväksytty/hylätty/täydennettävä tai numeroasteikolla 0–5 (0 on hylätty).

Ota yhteyttä

avoin.yliopisto@omnia.fi
Ilmoittautumispuhelin p. 043 8253 078 (tavoitettavissa varmimmin ma  13–15 ja to 10–12)

Käyntiosoite

Itätuulenpiha 1, IV krs.

Postiosoite

PL 7571, 02070 Espoon kaupunki

Lisätietoja antaa
Anni Kuusela
Koulutussuunnittelija
0438253078
Anni.Kuusela@omnia.fi