Yo-kokeiden tulokset ja uusiminen

Lue tästä yo-kirjoitusten tulosten ja päättötodistusten valmistelusta.

Opettajat arvioivat alustavasti yo-kokeet. Kokelaat näkevät kokeiden alustavat arvostelut ja lopulliset tulokset Wilmassa Tulosteet-välilehdellä.  Yo-tulosten kyselyihin ei vastata sähköpostitse. 

Kokelas ja alle 18-v. kokelaan huoltaja saavat tutkintokerran suoritukset nähtäväksi arvosteltuina Opetushallituksen Oma Opintopolku -palvelussa. Kokelas voi tehdä ensin tarkistuspyynnön koulutuspäällikölle. Jos kokelas epäilee virhettä hän voi vaatia ylioppilaslautakunnalta oikaisua (50 €/aine). Oikaisuvaatimus on jätettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun kokelaalla on ollut mahdollisuus saada arvosteltu koesuoritus nähtäväksi. Kokelas itse tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja voi tehdä oikaisuvaatimuksen ylioppilastutkintolautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa. Maksu maksetaan sähköisessä asiointipalvelussa oikaisuvaatimuksen lähettämisen yhteydessä. Maksu palautetaan, jos arvosana tai pistemäärä muuttuu oikaisuvaatimuksen johdosta.

Yo-kokeiden uusiminen

Lakia ylioppilastutkinnon järjestämisestä on muutettu. Hyväksyttyjen ja hylättyjen kokeiden uusimista koskevat muutokset tulivat voimaan syksyn 2019 tutkintokerrasta alkaen. 

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.

Hylättyä pakollista koetta uusiessasi voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy toisellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen.

Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa. Suoritettuasi ylioppilastutkinnon hyväksytysti voit kuitenkin täydentää tutkintoa suorittamalla eri tason kokeen. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

Pakollista kompensoitua hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta ylioppilaaksi tulon jälkeen riippumatta siitä, milloin henkilö on päässyt ylioppilaaksi.

Jos olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin niistä, voit osallistua tutkintoon vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana, kunnes olet suorittanut tutkinnon. Voit täydentää tutkintoa uusilla aineilla vasta kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon.

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Jos uusit jonkin kokeen ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta erillisen todistuksen . Myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur, saat halutessasi uusia.

Kompensaatio

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin pakollisesta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi tulevien pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat. Et voi kompensoida hylättyä pakollista koettasi tutkintoa täydentämällä . Jos et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation kautta, voit rajattomasti uusia pakollista hylättyä koetta. Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus molemmista osakokeista. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suorituksesi on hylätty. Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen.

Yo-tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista sen jälkeen kun olet suorittanut tutkinnon. Täydentämisen ajankohtaa ei ole rajoitettu. Voit myös täydentää tutkintoa jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Saat erillisen todistuksen näistä uusista hyväksytyistä kokeista. 

Päättötodistus ja yo-todistus

Lukion päättötodistuksen saa, kun on suorittanut pakolliset kurssit sekä riittävän määrän syventäviä kursseja. Vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia tai 48 kurssia, jos on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana ennen 1.1.2017. Tällöin opinto-ohjelmaan kuuluu 44 kurssin lisäksi liikunta, terveystieto, kuvataide ja musiikki. Lukio-opinnot 1.1.2017 jälkeen aloittaneilla oppimäärä on vähintään 44 ilman liikuntaa, terveystietoa, kuvataidetta ja musiikkia.

Joko lukion päättötodistus tai ammatillinen tutkintotodistus oikeuttaa yo-todistuksen saamiseen. Päättötodistuksen tulee olle valmis syksyllä valmistuvilla 1. jakson loppuun mennessä ja keväällä valmistuvilla 4. jakson loppuun mennessä. Jos haet kevään korkeakouluhaussa todistusvalinnassa, niin huolehdi päättötodistuksen valmistumisesta ajoissa! 

Ammatillisen perustutkinnon perusteella kirjoittavilta selvitetään, valmistuuko ammatillinen tutkinto määräaikaan mennessä. Ammattioppilaitokselta vahvistetaan ammatillisen tutkinnon valmistuminen syksyllä ennen marraskuuta ja keväällä ennen toukokuuta. 

Ylioppilasjuhlan tiedote lähetetään sähköpostitse lopullisten tulosten jälkeen niille ylioppilaille, joilla on hyväksytty yo-tutkinto ja valmis päättötodistus.

Lisätietoa

Tulokset ja koesuoritukset 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Lisätietoja antaa
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi