Yo-kokeiden tulokset ja uusiminen

Lue tästä yo-kirjoitusten tulosten ja päättötodistusten valmistelusta.

Opettajat arvioivat alustavasti yo-kokeet. Digitaalisten kokeiden alustavat arvostelut näkyvät Wilmassa ja arvostelulistat ovat lisäksi arvostelukansiossa opintotoimiston yhteydessä. Sähköpostitse ei vasta yo-tulosten kyselyihin. Kokelaat saavat omat lopulliset tulokset ylioppilaskirjoituksistaan Wilmaan Tulosteet-välilehdelle. Mahdollinen tarkistusarvostelupyyntö, joka maksaa 50 euroa, on tehtävä ylioppilastutkintolautakunnalle 14 vrk aikana tulosten julkaisemisesta.

Yo-kokeiden uusiminen

Lakia ylioppilastutkinnon järjestämisestä on muutettu. Hyväksyttyjen ja hylättyjen kokeiden uusimista koskevat muutokset tulevat voimaan syksyn 2019 ylioppilastutkinnosta alkaen.

Hylätyn kokeen uusiminen

Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.

Hylätyn ylimääräisen kokeen voit uusia kaksi kertaa. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse.

Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.

Hylättyä pakollista koetta uusiessasi voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkintosi pakollisiin kokeisiin sisältyy edelleen yksi pitkän oppimäärän koe. Jos määräaika kuluu umpeen tai et selviydy toisellakaan uusimiskerralla, sinun on suoritettava koko tutkinto uudelleen.

Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa koetta uusittaessa. Suoritettuasi ylioppilastutkinnon hyväksytysti voit kuitenkin täydentää tutkintoa suorittamalla eri tason kokeen. Hylätystä ylimääräisestä kokeesta ei tule merkintää todistukseen.

Jos olet ilmoittautunut neljään pakolliseen kokeeseen ja tullut hylätyksi jossakin niistä, voit osallistua tutkintoon vain hylätyn tai hyväksytyn kokeen uusijana, kunnes olet suorittanut tutkinnon. Voit täydentää tutkintoa uusilla aineilla vasta kun olet suorittanut ylioppilastutkinnon.

Hyväksytyn kokeen uusiminen

Jokaisen hyväksytyn kokeen, sekä pakollisen että ylimääräisen, voit uusia yhden kerran. Kokeen uusimisajankohdan voit valita itse. Jos uusit jonkin kokeen ennen ylioppilastutkintotodistuksen saamista, todistukseen merkitään tästä kokeesta saatu parempi arvosana. Jos uusit kokeen tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, saat uusitusta hyväksytystä kokeesta erillisen todistuksen. Myös kokeen, josta lautakunta on antanut arvosanan laudatur, saat halutessasi uusia.

Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Voit syksyn 2019 tutkinnosta alkaen uusia hyväksytyn kokeen myös, vaikka olisit jo uusinut sen aikaisemmin.

Yo-tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon täydentäminen uusilla kokeilla on mahdollista sen jälkeen kun olet suorittanut tutkinnon. Täydentämisen ajankohtaa ei ole rajoitettu. Voit myös täydentää tutkintoa jo suorittamasi oppiaineen eritasoisella kokeella. Saat erillisen todistuksen näistä uusista hyväksytyistä kokeista. Jos kokeesi hylätään, voit uusia sen kaksi kertaa ilman aikarajaa. Syksyn 2019 tutkinnosta alkaen tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa.

Kompensaatio

Kompensaatio tarkoittaa sitä, että sinulla voi olla mahdollisuus valmistua ylioppilaaksi vaikka et saa hyväksyttyä arvosanaa jostakin pakollisesta kokeesta. Kompensaatiossa otetaan huomioon ylioppilastutkintotodistukseesi tulevien pakollisten ja ylimääräisten kokeiden arvosanat. Et voi kompensoida hylättyä pakollista koettasi tutkintoa täydentämällä (ks. ’Täydentäminen’). Jos et saa jossakin pakollisessa kokeessa hyväksyttyä arvosanaa mutta tulet ylioppilaaksi kompensaation kautta, sinulla on hylätyn kokeen osalta oikeus kahteen uusimiskertaan. Uusimisen ajankohtaa ei ole rajoitettu. Äidinkielen kokeen hyväksytyn arvosanan edellytyksenä on, että sinulla on suoritus molemmista osakokeista. Jos jompikumpi suoritus puuttuu, katsotaan kokonaissuoritus keskeytyneeksi, jolloin koko suorituksesi on hylätty. Keskeytyneen kokeen tapauksessa kompensaatio ei ole mahdollinen.

Päättötodistus

Lukion päättötodistuksen saa, kun on suorittanut pakolliset kurssit sekä riittävän määrän syventäviä kursseja. Vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia tai 48 kurssia, jos on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana ennen 1.1.2017. Tällöin opinto-ohjelmaan kuuluu 44 kurssin lisäksi liikunta, terveystieto, kuvataide ja musiikki. Lukio-opinnot 1.1.2017 jälkeen aloittaneilla oppimäärä on vähintään 44 ilman liikuntaa, terveystietoa, kuvataidetta ja musiikkia.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella kirjoittavilta selvitetään, valmistuuko tutkinto määräaikaan mennessä. Ammattioppilaitokselta vahvistetaan päättötodistuksen valmistuminen syksyllä ennen marraskuuta ja keväällä ennen toukokuuta.

Ylioppilasjuhlan tiedote postitetaan lopullisten tulosten jälkeen niille ylioppilaille, joilla on hyväksytty yo-tutkinto ja valmis päättötodistus.

Lisätietoa uusimisesta

Tutustu YTL:n blogiin kokeiden uusimisen muutoksista syksystä 2019 alkaen