Yo-kokeiden tulokset ja uusiminen

Lue tästä yo-kirjoitusten tulosten ja päättötodistusten valmistelusta.

Opettajat arvioivat alustavasti yo-kokeet. Alustavat arvostelulistat laitetaan arvostelukansioon, jota säilytetään toimiston yhteydessä. Tiedot ovat myös Moodlessa. Kokelaat saavat omat lopulliset tulokset ylioppilaskirjoituksistaan Wilmaan Tulosteet-välilehdelle. Mahdollinen tarkistusarvostelupyyntö, joka maksaa 50 euroa, on tehtävä ylioppilastutkintolautakunnalle 14 vrk aikana tulosten julkaisemisesta.

Yo-kokeiden uusiminen

Hyväksyttyä arvosanaa (sekä pakollista että ylimääräistä koetta) saat uusia yhden kerran ilman aikarajaa.

Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa kyseistä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hylättyä pakollista koetta uusiessa voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyempään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Tutkinnossa tulee kuitenkin säilyä yksi pitkään oppimäärään (A-taso) perustuva koe.

Hylätyn ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa et voi vaihtaa koetta uusittaessa.

Päättötodistus

Lukion päättötodistuksen saa, kun on suorittanut pakolliset kurssit sekä riittävän määrän syventäviä kursseja. Vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia tai 48 kurssia, jos on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana. Tällöin opinto-ohjelmaan kuuluu 44 kurssin lisäksi liikunta, terveystieto, kuvataide ja musiikki.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella kirjoittavilta selvitetään, valmistuuko tutkinto määräaikaan mennessä. Ammattioppilaitokselta vahvistetaan päättötodistuksen päivämäärä ennen lakitusta.

Ylioppilasjuhlan tiedote postitetaan niille ylioppilaille, joilla on hyväksytty yo-tutkinto ja valmis päättötodistus.