Yo-kokeiden tulokset ja uusiminen

Lue tästä yo-kirjoitusten tulosten ja päättötodistusten valmistelusta.

Opettajat arvioivat alustavasti yo-kokeet. Digitaalisten kokeiden alustavat arvostelut näkyvät Wilmassa ja arvostelulistat ovat lisäksi arvostelukansiossa opintotoimiston yhteydessä. Sähköpostitse ei vasta yo-tulosten kyselyihin. Matematiikan paperisten kokeiden arvostelutiedot ovat Moodlessa. Kokelaat saavat omat lopulliset tulokset ylioppilaskirjoituksistaan Wilmaan Tulosteet-välilehdelle. Mahdollinen tarkistusarvostelupyyntö, joka maksaa 50 euroa, on tehtävä ylioppilastutkintolautakunnalle 14 vrk aikana tulosten julkaisemisesta.

Yo-kokeiden uusiminen

Hyväksyttyä arvosanaa (sekä pakollista että ylimääräistä koetta) saat uusia yhden kerran ilman aikarajaa.

Hylätyn pakollisen kokeen saat uusia kaksi kertaa kyseistä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hylättyä pakollista koetta uusiessa voit halutessasi vaihtaa vaativamman tason kokeen lyhyempään oppimäärään perustuvaan kokeeseen. Tutkinnossa tulee kuitenkin säilyä yksi pitkään oppimäärään (A-taso) perustuva koe.

Hylätyn ylimääräisen kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa et voi vaihtaa koetta uusittaessa.

Hylätyn pakollisen kompensoidun kokeen saat uusia kaksi kertaa ilman aikarajaa.

Päättötodistus

Lukion päättötodistuksen saa, kun on suorittanut pakolliset kurssit sekä riittävän määrän syventäviä kursseja. Vähimmäiskurssimäärä on 44 kurssia tai 48 kurssia, jos on aloittanut lukio-opinnot alle 18-vuotiaana ennen 1.1.2017. Tällöin opinto-ohjelmaan kuuluu 44 kurssin lisäksi liikunta, terveystieto, kuvataide ja musiikki. Lukio-opinnot 1.1.2017 jälkeen aloittaneilla oppimäärä on vähintään 44 ilman liikuntaa, terveystietoa, kuvataidetta ja musiikkia.

Ammatillisen perustutkinnon perusteella kirjoittavilta selvitetään, valmistuuko tutkinto määräaikaan mennessä. Ammattioppilaitokselta vahvistetaan päättötodistuksen valmistuminen ennen toukokuuta.

Ylioppilasjuhlan tiedote postitetaan lopullisten tulosten jälkeen niille ylioppilaille, joilla on hyväksytty yo-tutkinto ja valmis päättötodistus.