Lukivaikeuden huomioiminen ylioppilastutkinnossa

Ylioppilastutkintoon on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä luku- ja kirjoitusvaikeuden, sairauden, vamman tai puoltolauseen perusteella. Yleisimpiä järjestelyjä ovat kokeen lisäaika ja pitkätaukoinen vieraan kielen kuuntelukoe sekä mahdollinen pistehyvitys.

Jos tiedät tai epäilet, että sinulla on lukivaikeus, hanki tarvittavat selvitykset riittävän ajoissa ennen kuin ilmoittaudut ensimmäistä kertaa kirjoituksiin: syksyllä kirjoituksensa aloittavat maaliskuuhun ja keväällä kirjoituksensa aloittavat lokakuuhun mennessä.

Jos sinulla on aikaisemmin todettu lukivaikeus, ota yhteys erityisopettajaan. Vanhoja tutkimuksia voidaan käyttää hyväksi lausuntoa laadittaessa. Lausunto lukivaikeudesta pitää erityisjärjestelyjä varten pääsääntöisesti tehdä lukioaikana, joten peruskoulun aikana tehdyt tutkimukset eivät sellaisenaan ole enää voimassa.

Jos vasta epäilet lukivaikeutta, voit osallistua erityisopettajan lukiseulaan. Lukiseulan perusteella voidaan tehdä erityisopettajan kanssa lukivaikeuksien yksilötesti. Yksilötesti on pakollinen erityisjärjestelyjen hakemiseksi. Voit osallistua lukiseulaan ja yksilötestiin jo opintojen alkuvaiheessa. Tietoa lukiseulojen ajankohdasta päivitetään Wilmaan.

Voit lähettää viestiä Anri Wahlbergille myös Wilmassa.

Lisätietoja antaa
Anri Wahlberg
Erityisopettaja
Anri.Wahlberg@omnia.fi