Lukivaikeuden huomioiminen ylioppilastutkinnossa

Ylioppilastutkintoon on mahdollista hakea erityisjärjestelyjä koetulosta heikentävän syyn takia. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi lukemisen- ja kirjoittamisen erityisvaikeus, sairaus, vamma, erityisen vaikea elämäntilanne sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. Tavallisin erityisjärjestely on kokeen lisäaika.

Jos tiedät tai epäilet, että sinulla on tarvetta erityisjärjestelyihin, hanki tarvittavat selvitykset riittävän ajoissa ennen kuin ilmoittaudut ensimmäistä kertaa kirjoituksiin: syksyllä kirjoituksensa aloittavat maaliskuuhun ja keväällä kirjoituksensa aloittavat lokakuuhun mennessä. Hakemuksen voi tehdä myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, mikäli tarve havaitaan tutkinnon aloittamisen jälkeen. Hakemus tehdään pääsääntöisesti yhdessä lukion erityisopettajan kanssa, lukuun ottamatta vieraskielisiä kokelaita, jotka tekevät hakemuksen yhdessä lukion koulutuspäällikön kanssa.

Jos sinulla on aikaisemmin todettu lukivaikeus tai muu oppimisen vaikeus, ota yhteys lukion erityisopettajaan. Vanhoja tutkimuksia voidaan käyttää hyväksi lausuntoa laadittaessa. Lausunto lukivaikeudesta tai muusta koetulosta heikentävästä syystä pitää erityisjärjestelyjä varten pääsääntöisesti tehdä lukioaikana, joten peruskoulun aikana tehdyt tutkimukset eivät sellaisenaan ole enää voimassa.

Jos vasta epäilet lukivaikeutta, voit osallistua erityisopettajan lukiseulaan. Lukiseulan perusteella voidaan tehdä erityisopettajan kanssa lukivaikeuksien yksilötesti. Yksilötesti on pakollinen erityisjärjestelyjen hakemiseksi. Voit osallistua lukiseulaan ja yksilötestiin jo opintojen alkuvaiheessa. Tietoa lukiseulojen ajankohdasta päivitetään Wilmaan.

Voit lähettää viestiä Anri Wahlbergille myös Wilmassa.

Lisätietoja antaa
Anri Wahlberg
Erityisopettaja
0401209083
Anri.Wahlberg@omnia.fi