Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisajoista tiedotetaan verkkosivuilla ja Wilmassa.

Ylioppilaskirjoituksien yo-infoista ja ilmoittautumisajoista ilmoitetaan Aikuislukion lukuvuoden tärkeät ajat –sivulla sekä Wilman tiedotteissa. Yo-infoissa saat ohjausta abistatuksesta, tutkintorakenteesta ja lomakkeen täyttämisestä.

Täytä yo-tutkintoon ilmoittautumislomake ilmoittautumisaikana Wilmaan kirjautuneena. Jos hajautat yo-tutkinnon, ilmoittaudut sitovasti jokaiselle tutkintokerralle. 

Huomaathan, että sitova ilmoittautuminen on voimassa vasta sitten, kun ilmoittautumislomake ja osallistumisoikeus on tarkistettu määräaikana ja olet allekirjoittanut lomakkeen koululla. Syksyn 2021 kirjoituksiin ilmoittautuminen tarkistetaan etänä. Tarkemmat porrastukset ja sitovan ilmoittautumisen tarkistamismenettely on julkaistu Espoon aikuislukion Wilman tiedotteissa. Kirjoituksiin ilmoittautuminen on maksullista.

Lukion oppimäärän perusteella ylioppilastutkintoa suorittava

Tarkistuta omalla opinto-ohjaajalla Wilmassa täyttämäsi yo-ilmoittautumislomake jokaiselle tutkintokerralle. Tarkista ennen yo-tutkinnon aloittamista, että abistatus täyttyy. 

Ammatillisen tutkinnon perusteella ylioppilastutkintoa suorittava

Jos osallistut ylioppilastutkintoon jo suoritetun ammatillisen tutkinnon perusteella, toimita kopion ammatillisesta tutkintotodistuksesta. Tarkistuta omalla opinto-ohjaajalla jokaisella tutkintokerralla Wilmassa täyttämäsi yo-ilmoittautumislomake . 

Jos suoritat Omniassa kaksoistutkintoa ja aloitat yo-kirjoitukset ammatillisten opintojen aikana, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta ammatillisista opinnoistasi. Aikuislukio tarkistaa, valmistuuko ammatillinen tutkintosi, kun olet suorittanut pakolliset kokeet hyväksytysti. Voit saada yo-todistuksen, kun ammatillinen tutkintosi on valmis. 

Osallistumisoikeus suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen

Osallistumisoikeus suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen on muuttunut 1.8.2019 alkaen. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen saavat osallistua ilman erillistä hakemusta kokelaat, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame ja jotka ovat opiskelleet lukiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisen suomi toisena ja kirjallisuus -oppimäärän sekä kokelaat, joiden äidinkieli tai ensikieli on viittomakieli. Määräys koskee myös ammatillisen tutkinnon perusteella S2-kokeeseen ilmoittautujia. Muiden kokelaiden, jotka haluavat suorittaa kyseisen kokeen, pitää hakea osallistumisoikeutta ylioppilastutkintolautakunnalta kirjallisesti.

Ylioppilastutkinnon arvosanojen korottaminen ja täydentäminen 

Voit korottaa rajattomasti valmiin ylioppilastutkinnon hyväksyttyä arvosanaa tai täydentää tutkintoa ylimääräisillä kokeilla. Saat suorituksista erillisen todistuksen. Tutustu hylätyn ja kompensoidun kokeen arvosanojen korottamiseen: Yo-kokeiden tulokset ja uusiminen. Espoon aikuislukiossa voivat kirjoituksiin ilmoittautua pääsääntöisesti Espoon aikuislukion entiset opiskelijat.  

Muiden kokeiden uusijoiden ja tutkinnon täydentäjien kannattaa ottaa yhteyttä omaan vanhaan lukioonsa hyvissä ajoin ennen syksyn tai kevään kirjoituksiin ilmoittautumisajan päättymistä, jotta he saavat ohjeet ilmoittautumisesta. Jos kyseistä lukiota ei ole enää olemassa, ilmoittautuminen tehdään saman koulutuksen järjestäjän (yleensä kaupungin tai kunnan) toiseen lukioon. Jos vanha lukio ei voi ottaa opiskelijaa suorittamaan yo-kokeita, niin opiskelija voi koulutuspäällikkö Kari Pekkariseen yhteydessä oltuaan mahdollisesti opiskella ja ilmoittautua kirjoituksiin Espoon aikuislukiossa maksamalla 200 euron maksun.

Toimita kirjoituksiin ilmoittautuessa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta. Tarkistuta Wilmassa täyttämäsi yo-ilmoittautumislomake Tapiolan InfoOmniassa aikuislukion asiakaspalvelussa . Tarkemmat ohjeet etänä tarkistamiseen ovat WIlman tiedotteissa. 

Erillisen yo-kokeen suorittaminen

Voit ilmoittautua suorittamaan erillisiä yo-kokeita esimerkiksi kielistä, jos et tee koko yo-tutkintoa. Huomaa, että suorittamiasi erillisiä kokeita et voi myöhemmin yhdistää yo-tutkintoon.

Kansainvälisen IB- tai DIA-tutkinnon suorittaneena voit tehdä erillisen kokeen ruotsin kielestä tai suomi toisena kielenä kokeen (tarkista yläpuolelta osallistumisoikeus). Tarkistuta Wilmassa täyttämäsi yo-ilmoittautumislomake Tapiolan InfoOmniassa aikuislukion asiakaspalvelussa. Jos et vielä ole Espoon aikuislukion opiskelija, ilmoittaudu aineopiskelijaksi tai pelkän yo-kokeen suorittajaksi täyttämällä aineopiskelijaksi ilmoittautumislomake verkossa.

Toisen lukion kokelas

Ylioppilastutkinnon kokeita voi rehtorin suostumuksella suorittaa muussa kuin omassa lukiossa. Jos ylioppilastutkinto on kesken, sovi oman lukiosi rehtorin ja aikuislukion koulutuspäällikön kanssa yo-kokeen suorittamisesta. Ota yhteys aikuislukion koulutuspäällikköön. Mahdollinen lupa kokeen tekemiseen voidaan myöntää vasta, kun ilmoittautuminen seuraavan tutkintokerran kokeisiin on päättynyt Espoon aikuislukiossa. 

Ylioppilastutkintomaksut

Omnia lähettää ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneille laskun tutkintomaksusta syksyllä viikoilla 26–27 ja keväällä viikoilla 4–5. Se pitää maksaa eräpäivään mennessä, vaikka et saapuisikaan kokeisiin. Lue lisää tutkintomaksuista ja hinnastosta.

Yo-kirjoituksissa käytettävät kokeiden lyhenteet

A äidinkieli, suomi, A5 suomi toisena kielenä, B ruotsi, E englanti, S saksa, F ranska, V venäjä, P espanja, T italia, M pitkä matematiikka, N lyhyt matematiikka, UE uskonto, ev. lut, UP uskonto, ortod., EY elämänkatsomustieto, FF filosofia, PS psykologia, HI historia, YH yhteiskuntaoppi, FY fysiikka, KE kemia, BI biologia, GE maantiede, TE terveystieto

Kielikokeiden tasot: A pitkä oppimäärä, esim. pitkä englanti = EA, pitkä saksa = SA, B keskipitkä oppimäärä, esim. ruotsi, keskipitkä oppimäärä = BB, C lyhyt oppimäärä, esim. lyhyt saksa = SC, lyhyt espanja = PC

Lisätietoja

Abistatus ja yo-tutkinnon aloittaminen 

Ilmoittautuminen Espoon aikuislukion aineopiskelijaksi 
YTL:n päivittyvä tiedote koronavirukseen varautumisesta

Lisätietoja antaa
Aikuislukion toimisto
040 126 7401
espoon.aikuislukio@omnia.fi
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi

Päivitetty