Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksia varten

Tutustu, missä tilanteissa voit saada erityisjärjestelyjä yo-kirjoituksissa.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen

Hakemus koesuoritusta heikentävän syyn ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa tehdään kirjallisesti Ylioppilastutkintolautakunnalle. Koesuoritusta heikentävinä syinä otetaan huomioon sairaus tai vamma, erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta.

Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. Ole yhteydessä koulutuspäällikköön jo ennen erityisjärjestelyjen hakemista ja lausuntojen hankkimista.

Lukivaikeuden perusteella tehtävään erityisjärjestelyhakemukseen tarvitaan erityisopettajan tekemä lausunto. Tutustu Lukivaikeudet yo-kirjoituksissa -sivuun ja lue tarkemmat ohjeet Wilmassa.

Vieraskieliset kokelaat

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi (ruotsi), voit hakea vieraskielisyyden vaikutuksen huomioon ottamista yo-kokeissa. Ole yhteydessä koulutuspäällikköön tai koulutusvastaavaan ja varaa aika hyvissä ajoin. YTL voi myöntää erityisjärjestelynä kaksi tuntia lisäaikaa muissa kuin vieraan kielen kokeissa.

Kaksi opettajaa arvioi vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellisen hallinnan vaikutuksen opintomenestykseen. 

Erityisjärjestelyjen hakeminen ja voimassaolo

Hakemus tehdään opiskelijan läsnäollessa YTL:n sähköisessä palvelussa vain kerran ja viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon ensimmäisen kerran: kevään kirjoituksiin 30.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 30.4. mennessä. Hakemuksen voi tehdä myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos tarve havaitaan tutkinnon aloittamisen jälkeen. Erityisjärjestelypäätöksen voimassaolo arvioidaan tapauskohtaisesti, kuitenkin niin, että päätös on voimassa korkeintaan kuusi vuotta.

Lue lisää: 

YTL erityisjärjestelyiden määräykset

Lisätietoja antaa
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi
Anri Wahlberg
Erityisopettaja
0401209083
Anri.Wahlberg@omnia.fi
Teemu Toivonen
Opettaja
0401267488
Teemu.Toivonen@omnia.fi