Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksia varten

Tutustu, missä tilanteissa voit saada erityisjärjestelyjä yo-kirjoituksissa.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen

Syksystä 2019 alkaen ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Niitä on mahdollista saada myös erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Myös lievän lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden perusteella voi saada erityisjärjestelyjä. 

Pistekorotusta käytetään vain poikkeustapauksissa, ja se on tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa oleville. Pistekorotus kohdistuu ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotusta ei rajata yhteen kokeeseen, ja se on mahdollista saada riippumatta siitä, onko saanut kokeessa erityisjärjestelyjä.

Lukivaikeuden perusteella tehtävään erityisjärjestelyhakemukseen tarvitaan erityisopettajan tekemä lausunto. Tutustu Lukivaikeudet yo-kirjoituksissa -sivuun ja lue tarkemmat ohjeet Wilmassa.

Jos sinulla on pysyvä sairaus tai vamma, tee erityisjärjestelyhakemus silloin, kun ilmoittaudut ensimmäistä kertaa yo-tutkintoon. Hakemus tehdään koulutuspäällikön kanssa YTL:n sähköisessä palvelussa vain kerran: kevään kirjoituksiin 30.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 30.4. mennessä. Lisätietoa luku- ja kirjoitushäiriöiden sekä sairauden tai vamman vaikutuksista ylioppilastutkintoon saat Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Vieraskieliset kokelaat

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi (ruotsi), voit hakea vieraskielisyyden vaikutuksen huomioon ottamista yo-kokeissa. Ole yhteydessä koulutuspäällikköön tai koulutusvastaavaan ja varaa aika. Selvitys vieraskielisyydestä ja erityisjärjestelyhakemus tehdään YTL:n sähköisessä palvelussa opiskelijan läsnä ollessa ja ilmoittautuessa kevään kirjoituksiin 30.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 30.4. mennessä. 

Opettajat täyttävät lausunnot YTL:n sähköisessä palvelussa, ja lukion koulutuspäällikkö lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Lisätietoja antaa
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi
Anri Wahlberg
Erityisopettaja
Anri.Wahlberg@omnia.fi
Teemu Toivonen
Opettaja
0401267488
Teemu.Toivonen@omnia.fi