Erityisjärjestelyt ylioppilaskirjoituksia varten

Tutustu, missä tilanteissa voit saada erityisjärjestelyjä yo-kirjoituksissa.

Syksystä 2019 alkaen muutoksia

Ensi syksystä alkaen erityisjärjestelyihin ja pistehyvityksiin on tulossa muutoksia. Syksyllä 2019 voimaan tulevien erityisjärjestelymuutosten vuoksi hakemuksia syksyn 2019 tutkintoa varten voi lähettää 23.5.2019 asti.

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen

Uuden lain myötä ensisijainen tapa ottaa koesuoritusta heikentävä syy huomioon ylioppilastutkinnossa on myöntää erityisjärjestelyjä koetilanteeseen. Pistekorotusta käytetään vain poikkeustapauksissa, ja se on tarkoitettu vain heikoimmassa asemassa oleville. Pistekorotus kohdistuu jatkossa ainoastaan niihin kokeisiin, joiden arvosana ilman lisäpisteitä olisi hylätty. Pistekorotusta ei rajata yhteen kokeeseen, ja se on mahdollista saada riippumatta siitä, onko saanut kokeessa erityisjärjestelyjä.

Erityisjärjestelyjä on jatkossa mahdollista saada myös erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Myös lievän lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden perusteella voi saada erityisjärjestelyjä. 

Lukivaikeuden perusteella tehtävään erityisjärjestelyhakemukseen tarvitaan erityisopettajan tekemä lausunto. Tutustu Lukivaikeudet yo-kirjoituksissa -sivuun ja lue tarkemmat ohjeet Wilmassa.

Jos sinulla on pysyvä sairaus tai vamma, tee erityisjärjestelyhakemus silloin, kun ilmoittaudut yo-tutkintoon. Hakemus tehdään koulutuspäällikön kanssa YTL:n sähköisessä palvelussa vain kerran: kevään kirjoituksiin 30.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 30.4. mennessä. Lisätietoa luku- ja kirjoitushäiriöiden sekä sairauden tai vamman vaikutuksista ylioppilastutkintoon saat Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

Vieraskieliset kokelaat

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi (ruotsi), ole yhteydessä koulutuspäällikköön tai koulutusvastaavaan ja varaa aika. Selvitys vieraskielisyydestä ja erityisjärjestelyhakemus tehdään YTL:n sähköisessä palvelussa opiskelijan läsnä ollessa ilmoittautuessa kevään kirjoituksiin 30.11. mennessä ja syksyn kirjoituksiin 30.4. mennessä. 

Opettajat täyttävät lausunnot YTL:n sähköisessä palvelussa, ja lukion koulutuspäällikkö lähettää ne lautakuntaan palvelun kautta.

Lisätietoja antaa
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi
Teemu Toivonen
Lehtori
0401267488
Teemu.Toivonen@omnia.fi