Ammattitutkinnolla ylioppilaaksi

Sinulla on mahdollisuus osallistua ylioppilastutkintoon myös ammatillisen tutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut vähintään kahden ja puolen vuoden mittaisen ammatillisen tutkinnon, voit osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja. Voit osallistua yo-tutkintoon ammatillisten opintojesi ollessa vielä kesken kunhan olet suorittanut vähintään puolentoista vuoden laajuiset opinnot.

Jos olet suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon, sinun on suoritettava vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden yo-kokeisiin haluat osallistua. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia kursseja, vaaditaan kyseisestä oppiaineesta kaksi lukiokurssia.

Ylioppilaslautakunnan määräämät lisäopinnot

Ylioppilaslautakunta määrää lisäopinnot, kun on suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon samalta alalta kuin ylioppilastutkinnon koe/kokeet. Sama koskee oppisopimuskoulutusta.

Lisäopintojen määräämistä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto, josta tulee ilmetä ammatillisten opintojen laatu ja ajallinen kesto. Ammatillisen tutkinnon tulee olla suoritettu Suomessa.

Lukion rehtori selvittää kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset.