Ammatillisella tutkinnolla ylioppilaaksi

Sinulla on mahdollisuus osallistua ylioppilastutkintoon myös ammatillisen tutkinnon perusteella.

Jos olet suorittanut vähintään kahden ja puolen vuoden mittaisen ammatillisen tutkinnon, voit osallistua ylioppilastutkintoon ja siihen kuuluviin kokeisiin ilman lisäopintoja. Voit osallistua yo-tutkintoon ammatillisten opintojesi ollessa vielä kesken kunhan olet suorittanut vähintään 90 osp opinnoista.

Jos olet suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon, sinun on suoritettava vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden yo-kokeisiin haluat osallistua. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia kursseja, vaaditaan kyseisestä oppiaineesta kaksi lukiokurssia.

Ylioppilaslautakunnan määräämät lisäopinnot

Jos kokelas on suorittanut kaksivuotisen ammatillisen perustutkinnon, joka perustuu perusopetuksen oppimäärään, häneltä vaaditaan, että hän on opiskellut vähintään kaksi pakollista lukiokurssia niissä oppiaineissa, joiden kokeisiin hän haluaa osallistua. Jos oppiaineessa ei ole kahta pakollista lukiokurssia, edellytetään vähintään kahden lukiokurssin opiskelua kyseessä olevassa oppiaineessa. Lautakunta määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot sellaiselle henkilölle, joka osallistuu tutkintoon tai sen kokeisiin kaksivuotisten perusopetuksen oppimäärään perustuvien saman alan ammatillisten perusopintojen perusteella.

Lisäopintojen määräämistä haetaan kirjallisesti lautakunnalta. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto, josta tulee ilmetä ammatillisten opintojen laatu ja ajallinen kesto. Ammatillisen tutkinnon tulee olla suoritettu Suomessa. 

Lukion rehtori selvittää kokeisiin osallistumiselle säädetyt edellytykset.