Abistatus ja ylioppilastutkinnon aloittaminen

Abistatus vaaditaan kaikilta opiskelijoilta, jotka haluavat ilmoittautua ylioppilaskirjoituksiin.

Abistatuksen saat joko suoritettuasi lukiossa vähintään 30 vaadittua kurssia, tai sinulla on suoritettuna vähintään puolet ammatillisista opinnoista. Tarkista siis hyvissä ajoin opinto- ja yo-suunnitelmasi, että sinulla on ilmoittautumiseen mennessä vaadittava abistatus. Varaa tarvittaessa aika aikuislukion opinto-ohjaajalle. Tutkinto-opiskelijan tulee myös osallistua yo-infoon ennen ensimmäistä tutkintokertaa.

1. Lukion oppimäärän perusteella yo-tutkintoa suorittavan abistatus

Kun ilmoittaudut yo-kirjoituksiin ensimmäistä kertaa, sinulla tulee olla suoritettuna vähintään 30 kurssia lukion oppimäärästä seuraavasti:

  • 30 kurssia aikuislukion oppimäärän vähintään 44/48 kurssista
  • äidinkieli/suomi toisena kielenä kurssit 1-3
  • B1-ruotsista kurssit 1-3
  • A-kielestä kurssit 1-4
  • pitkästä matematiikasta kurssit 1-7
  • lyhyestä matematiikasta kurssit 1-3
  • vähintään 6 reaalin kurssia 

Syksyn kirjoituksiin ilmoittaudutaan 5. jaksolla, joten abistatuksen pitää olla valmiina 4. jakson loppuun mennessä. Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan 2. jaksolla, joten abistatuksen pitää olla valmiina 1. jakson loppuun mennessä.

2. Ammatillisen tutkinnon perusteella yo-tutkintoa suorittavan abistatus

Ammattilukiolaisena eli ammatillista tutkintoa sekä yo-tutkintoa suorittavana voit ilmoittautua kirjoituksiin joko ammatillisten opintojen  tai lukio-opintojen perusteella perusteella. Ammatillisista opinnoista tulee olla suoritettuna puolet eli 90 osp 180 osp:n laajuisista opinnoista ennen kirjoitusten aloittamista. Ammatillinen opinto-ohjaaja tarkistaa abistatuksen täyttymisen ennen kirjoituksiin ilmoittautumista. Myös ammatillisen tutkinnon perusteella Suomi toisena kielenä -kokeeseen osallistuvilta edellytetään S2-kurssien tekemistä tai on haettava YTL:lta osallistumisoikeutta.

Jos olet suorittanut vähintään 2,5-vuotisen ammatillisen tutkinnon, voit osallistua ylioppilastutkintoon ilman lisäopintoja. Lyhyemmän tutkinnon suorittaneelle ylioppilastutkintolautakunta (YTL) määrää hakemuksesta vaadittavat lisäopinnot. Ylioppilaskirjoituksien tehtävät laaditaan lukion oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien perusteella ja lisäksi digitaalisissa kokeissa tarvitaan tietoteknisiä ja sovellusten työkalujen käyttötaitoja.

Aikuislukion opinto-ohjaaja tarkistaa ammatillisen tutkinnon soveltuvuuden sekä neuvoo mahdollisten lisäopintojen hakemisessa YTL:lta. Ulkomailla suoritetun ammatillisen tutkinnon pitää olla aina Opetushallituksen tunnustama. 

Lisätietoja antaa
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
Sonja.Kurki@omnia.fi
Kirsi Paloheimo
Opinto-ohjaaja
0401267225
Kirsi.Paloheimo@omnia.fi