Yo-kirjoitukset

Tietoa yo-tutkinnosta, yo-kirjoituksista, kirjoituksiin valmistautumisesta ja muusta yo-tutkintoon liittyvästä.

Osallistumisoikeus

Varmista ennen yo-kirjoituksia, että täytät seuraavat vaatimukset:

  • Sinulla on abistatus eli vähintään 30 kurssia suoritettuna tai ammatillisista opinnoista vähintään puolet eli 90 osp/180 osp suoritettuna  ennen ensimmäiseen yo-kokeeseen osallistumista. 
  • Rehtori tarkistaa ennen kirjallisia kokeita osallistumisoikeutesi ylioppilaskokeisiin. Sinulla tulee olla suoritettuina kaikki kirjoitettavan oppiaineen pakolliset kurssit ennen kirjallista koetta.
  • Selvitä mahdollisesti puuttuvat kurssit rehtorille ennen kirjallisia kokeita, muuten menetät kyseisen kirjoituskerran. Kuulemisen jälkeen rehtori tekee mahdollisen epäämispäätöksen kirjallisena ennen yo-koetta.
  • Tässä vaiheessa sinulla voi olla nelosia ja puuttuvia kursseja niissä aineissa, joita et kirjoita. Päättötodistusta varten syksyllä valmistuvien on kuitenkin suoritettava ne 1. jakson aikana ja keväällä valmistuvana 4. jakson loppuun mennessä.

Yo-tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto, joka mittaa lukiossa saavutettuja tietoja, taitoja ja kypsyyttä. Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Lisäksi sinun on valittava kolme muuta pakollista koetta seuraavista vaihtoehdoista, joista yhdessä aineessa sinun on suoritettava laajan oppimäärän mukainen koe:

  • toisen kotimaisen kielen koe (ruotsi)
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • yksi reaaliaineen koe (reaaliaineen koe ei ole laajan oppimäärän mukainen koe).

Äidinkielen ja suomi toisena kielenä koe

Äidinkielen koe on kaksipäiväinen. Syksystä 2018 alkaen järjestetään lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Molemmissa kokeissa aineistoilla on vahva asema, joten lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät niissä toisiinsa. Lukutaidon kokeessa on kaksi osaa ja kirjoitustaidon koe on yksiosainen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen voit osallistua, jos äidinkielesi ei ole suomi, ruotsi tai saame. Koe on yksipäiväinen, ja digitaalisuuden myötä myös se uudistuu. Kokeen osat ovat 1. kuunteleminen, 2. lukutaito ja 3. kirjallinen viestintä.

Reaaliaineen koe

Voit valita yhden reaaliaineen pakolliseksi ilmoittautuessasi kirjoituksiin. Muita reaaliaineita voit kirjoittaa ylimääräisenä. Reaaliaineet on jokaisella kirjoituskerralla jaettu kahdelle päivälle seuraavasti: yhtenä päivänä uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja/tai terveystieto, ja toisena päivänä psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja/tai biologia.

Matematiikan koe

Matematiikassa on pitkän ja lyhyen oppimäärän koe.

Kielten kokeet

Vieraissa kielissä on pitkän ja lyhyen oppimäärän koe. Toisen kotimaisen (ruotsin) kielen kokeita nimitetään pitkäksi ja keskipitkäksi kokeeksi. Kielten kokeissa on samana koepäivänä kuullunymmärtämiskoe ja kirjallinen osio. Kahta pitkää vierasta kieltä (A-kieliä) et voi kirjoittaa samalla tutkintokerralla. Esimerkiksi yhdellä kirjoituskerralla et voi kirjoittaa sekä A-saksaa että A-englantia.

Digitaalinen ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on keväästä 2019 alkaen digitaalinen. Kokelas tekee digitaalisen ylioppilaskokeen omalla kannettavalla tietokoneellaan. Kokelaan tulee hallita riittävän hyvin tarvittavien ohjelmistojen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, laskinsovellukset jne.) käyttö. Kurssikokeissa ja oppimääriä kertaavilla kursseilla harjoitellaan digitaalista koetta. Espoon aikuislukion 3. jaksolla lukuvuonna 2018-19 järjestetään koulukohtainen kurssi MAB10 Sähköiset ohjelmistot matematiikan kirjoituksissa.

Abi- ja AbiPro-kurssit

Tarjoamme lukuvuoden aikana ja kesäopetuksessa kielten, matematiikan ja reaaliaineiden kertauskursseja. Lue lisää kursseista.

Abitti-ohjeistus

Digitaalisissa kokeissa sinulla tulee olla oma toimiva kannettava, jossa on Ethernet-eli verkkojohtoliitäntä (tai adapteri), laturi, langallinen hiiri sekä kuulokkeet. Velvollisuutesi on testata ennen varsinaista yo-koepäivää, että osaat käynnistää kannettavasi USB-tikulta ilman ongelmia! 

Tarvitsetko ohjeita Abitti-kokeen tekemiseen? Tutustu HelpDeskin Abitti-ohjeistukseen.

Lue lisää digitaalisesta ylioppilastutkinnosta.

Tutustu myös 28.2.2017 päivitettyyn YTL:n ohjeeseen tutkinnossa sallituista päätelaitteista.

Lisätietoa yo-tutkinnon digitalisoitumisesta voit lukea Ylioppilastutkinto sivulta. YLE Abitreeneissä voit harjoitella muuten kokeiden tekemistä. 

Ylioppilastutkintomaksut

Omnia lähettää ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneille tutkintomaksusta laskun. Tutkintomaksut laskutetaan syksyllä viikoilla 26–27 ja keväällä viikoilla 4–5. Maksut ovat tällä hetkellä: perusmaksu 14 €, koekohtainen maksu 28 € ja tarkistusarvostelu 50 €. Maksut ovat ulosottokelpoisia. 

Toisen lukion kokelas

Lisätietoa Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin -sivun alaosassa.