Tutkinto-opiskelu ja aineopiskelu aikuislukiossa

Voit opiskella lukiokursseja ja suorittaa yo-kokeita aikuislukiossa varsinaisena opiskelijana, maksuttomana tai maksavana aineopiskelijana.

Tutkinto-opiskelu

Lukio-opetuksen oppimäärä sisältää pakollisia ja syventäviä kursseja. Ne sinun tulee suorittaa hyväksytysti. Oppimäärä on vähintään 44 kurssia. Oppimäärän laajuuteen vaikuttavat mm. lukio-opintojen aloitusikä ja/tai aloitusajankohta. Oppimäärä ja opinto-oikeusaika määritellään opinto-ohjaajan kanssa, kun aloitat opiskelun.

Aikuislukiossa lukio-opinnot aloittava

Ilmoittaudu varsinaiseksi opiskelijaksi, kun aloitat koko aikuislukion oppimäärän suorittamisen.  Opiskelun tulee olla pääsääntöisesti ylioppilastutkintoon tähtäävää. Tutkintotavoitteinen opiskelu on maksutonta enimmillään 4 vuotta. Tämän jälkeen voit jatkaa maksavana aineopiskelijana.

Sinun tulee olla täysi-ikäinen, kun aloitat opiskelun aikuislukiossa. Jos olet alaikäinen ja haluat erityisestä, perustellusta syystä päätoimiseksi opiskelijaksi Espoon aikuislukioon, tarvitset koulutuspäällikön päätöksen. Täytä ensin tutkinto-opiskelijaksi ilmoittautumislomake Wilmassa. Olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisen jälkeen. Toimita lisäksi vapaamuotoinen hakemus sekä mahdolliset lausunnot opinto-ohjaajalle, joka keskustelee hakijan ja huoltajan kanssa ennen päätösesityksen tekemistä. Saat koulutuspäällikön päätöksen kotiosoitteeseen. Hakemuksen liitteenä tulee olla asiantuntijan, kuten sosiaaliohjaajan, kuraattorin, lääkärin tai vastaavan hoitavan henkilökunnan lausunto perusteesta. Tällaisia perusteita ovat esimerkiksi ammattimainen harrastaminen, sosiaaliset, terveydelliset tai taloudelliset syyt, kuten työssäkäynti ja lastenhoito-ongelmat.

Aikuislukiossa lukio-opintoja jatkava

Olet varsinainen lukio-opiskelija myös, kun haluat jatkaa kesken jääneitä lukio-opintojasi etkä ole vielä käyttänyt neljää opiskeluvuotta.  Ilmoittaudu tässä tapauksessa aikuislukioon lukio-opintoja jatkavana opiskelijana. Varaa aika omalle opinto-ohjaajalle, joka lukee hyväksi aikuislukion oppimäärään ja opetussuunnitelmaan aiempia lukio-opintojasi. Toimita lukion erotodistus sekä mahdolliset yo-tutkintoon liittyvät dokumentit (esim. todistus suorituksesta, lukilausunto, YTL:n päätös erityisjärjestelyistä).

Opinto-ohjaajat

 • Sonja Kurki, sonja.kurki(at)omnia.fi, lukio-opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-K sekä ammattilukion opiskelijat
 • Mirkka Pulkkinen, mirkka.pulkkinen(at)omnia.fi, lukio-opiskelijat  sukunimen alkukirjaimen mukaan L-Ö

Aineopiskelu

Aineopiskelijana voit opiskella yksittäisiä aineita ja kursseja tai eri aineiden oppimääriä lähiopetuksessa tai verkkokursseillamme. Tai voit valmentautua yo-kokeisiin.

Aineopiskelijoita ovat aina toisessa oppilaitoksessa päätoimisesti opiskelevat, esimerkiksi peruskoulussa, toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Aineopiskelu ei velvoita tutkinnon suorittamiseen. Suorittamistasi kursseista voit pyytää opintorekisteriotteen opintotoimistosta ja toimittaa sen koulullesi hyväksilukua varten. Tarkista aina omasta oppilaitoksesta ennen kurssille ilmoittautumista kurssin vastaavuus hyväksilukua varten. 

Maksuton aineopiskelu

Ilmoittaudut maksuttomaksi aineopiskelijaksi, kun opiskelet tällä hetkellä joko Espoon kaupungin päivälukiossa tai peruskoulussa tai Omniassa ammatillista tutkintoa tai Valman opintoja. Jos opiskelet espoolaisessa lukiossa, pyydämme sinua ensimmäisen opintojakson alussa tulemaan opintotoimistoon Tapiolaan ja toimittamaan opiskelutodistuksen. Omniassa ammatillista tutkintoa opiskelevana tai Valman opiskelijana voit ilmoittautua suorittamaan kaksoistutkintolaisena ylioppilastutkintoa tai oppiaineen/oppiaineiden kursseja Espoon aikuislukioon. Sovi ensin lukio-opinnoista ammatillisen opinto-ohjaajan kanssa.

Maksullinen aineopiskelu

Ilmoittaudut maksavaksi aineopiskelijaksi, kun

 • haluat opiskella yksittäisiä lukiokursseja ja/tai oppiaineita, esimerkiksi kertaat pääsykokeisiin tai opiskelet toisessa oppilaitoksessa (esim. Stadin ammattiopisto, Steiner lukio)
 • olet jo aikaisemmin käyttänyt 4 vuoden opinto-oikeuden lukio-opinnoissa ja jatkat lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon suorittamista
 • olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja tavoitteenasi on suorittaa ylioppilastutkinto
 • olet jo suorittanut päivälukion tai aikuislukion oppimäärän ja haluat nyt suorittaa ylioppilastutkinnon
 • haluat korottaa lukion oppiaineen oppimäärän arvosanoja
 • haluat korottaa ylioppilastutkinnon arvosanoja ja/tai täydentää tutkintoa ja valmentaudut kirjoituksiin kursseja suorittamalla.

Ilmoittautumalla maksulliseen aineopiskeluun Espoon aikuislukioon sitoudut maksamaan hinnaston mukaisen maksun. Ylioppilastutkintoon osallistuvat maksavat lisäksi Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tutkintomaksut. Tutkintomaksut määräytyvät ylioppilastutkintolautakunnan voimassa olevien ehtojen mukaan. Mikäli sinulla on jo aiemmin muualla opiskellessasi saatu päätös YTL:n myöntämistä erityisjärjestelyistä, toimita tämä YTL:n päätös (kopio) aikuislukion toimistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Vain ylioppilaskirjoituksiin osallistuva

 • et ole vielä kirjoilla Espoon aikuislukiossa ja haluat ilmoittautua vain ylioppilaskirjoituksiin
 • haluat täydentää valmista ylioppilastutkintoa
 • haluat korottaa valmiin yo-tutkinnon hyväksyttyä tai hylättyä arvosanaa. Katso lisätietoja kokeiden uusimisesta.
 • haluat suorittaa erillisen yo-kokeen, jota ei voida myöhemmin sisällyttää ylioppilastutkintoon.

Ilmoittautuminen on sitova ja samalla hyväksyt ilmoittautuessasi aikuislukion 200 euron maksun ja ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) tutkintomaksut. Tutkintomaksut määräytyvät YTL:n voimassa olevien ehtojen mukaan. Toimita kopio ylioppilastutkintotodistuksesta.

Mikäli sinulla on jo aiemmin muualla opiskellessasi saatu päätös YTL:n myöntämistä erityisjärjestelyistä, toimita tämä YTL:n päätös (kopio) aikuislukion opintotoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisjärjestelyt ovat voimassa viisi vuotta myöntämisestä.

Lisätietoa aikuislukion hinnastosta ja maksuehdoista.

Lisätietoja antaa
Aikuislukion toimisto
040 126 7401
espoon.aikuislukio@omnia.fi
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
Sonja.Kurki@omnia.fi
Mirkka Pulkkinen
Opinto-ohjaaja
0401267225
Mirkka.Pulkkinen@omnia.fi