Vanhan opetussuunnitelman mukainen tuntijako

Ennen 1.8.2016 lukio-opinnot aloittaneiden opiskelijoiden tuntijako.

Oppiaine

Pakolliset kurssit Syventävät valtakunnalliset kurssit Syventävät koulukohtaiset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 5 4 2
Suomi toisena kielenä 5 4 3
Kieli, A-oppimäärä (englanti) 6 2 4
Kieli, A-oppimäärä (muut) 6 2 1
Kieli, B1-oppimäärä (ruotsi) 5 2 4
Muut kielen oppimäärät (B2, B3)   10  
Matematiikka, lyhyt 6 2 3
Matematiikka, pitkä 10 3 3
Fysiikka 1 7 3
Kemia 1 4 2
Biologia 2 3 1
Maantiede 1 3 1
Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 4  
Historia 3 3 2
Yhteiskuntaoppi 1 3 1
Filosofia 1 3 1
Psykologia   5 1
Tietotekniikka     5
Yhteensä vähintään 44    
Liikunta 1    
Terveystieto 1 2  
Musiikki 1-2    
Kuvataide 1-2    

 

Alle 18-vuotiaana lukio-opiskelun aloittaneilla kurssien määrä on oltava vähintään 48.