Lukion oppimäärän arviointi

Lukion oppimäärä

Lukion oppiaineen oppimäärä muodostuu opinto-ohjelman mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelusuunnitelmasi tarkentuu lukio-opintojen aikana. Kurssien arviointitapa on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Oppiaineen oppimäärän arvosana on opiskelemiesi pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvo. Näistä kursseista saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Kurssimäärä Hylättyjä kurssiarvosanoja enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärästä ei voi jättää pois mitään pakollista tai opetussuunnitelmassa määriteltyä valtakunnallista syventävää kurssia. Pääsääntöisesti et voi myöskään jättää pois suorittamiasi, arvioituja koulukohtaisia syventäviä kursseja. Säännöstä on mahdollista poiketa rehtorin päätöksellä erityisestä syystä.

Oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa

  • erillisessä kuulustelussa 
  • opetussuunnitelmassa määriteltyjen syventävien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä
  • opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Halutessasi saat suoritusmerkinnän oppiaineista, joiden oppimäärä on vain yksi kurssi tai myös valinnaisista vieraista kielistä, jos niiden oppimäärä on vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion aineet ja aihekokonaisuudet arvioidaan ainekohtaisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla.

Aikuislukion oppimäärän suorittaminen

Aikuislukion oppimääräsi on valmis, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaasi kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä valitsemiesi muiden aineiden ja aihekokonaisuuksien suorittamista opinto-ohjelman laajuudessa. Kurssien kokonaismäärän on oltava kuitenkin vähintään 44 kurssia. Kokonaiskurssimäärään lasketaan mukaan kaikki arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä muut hyväksytysti suoritetut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. 

  • Keväällä ylioppilaaksi valmistuvalla opiskelijalla tulee olla hyväksytysti suoritetut aineiden oppimäärät ja vähintään 44 kurssia suoritettuna 4. jakson loppuun mennessä. Huomaa, että et voi enää osallistua 5. jakson kurssien opetukseen. 
  • Syksyllä ja 5.12. ylioppilaaksi valmistuvilla tulee lukion päättötodistukseen vaadittavien vähintään 44/48 kurssin olla valmiina viimeistään 1. jakson loppuun mennessä.