Lukion oppimäärän arviointi

Lukion oppiaineen oppimäärä muodostuu opinto-ohjelman mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelusuunnitelmasi tarkentuu lukio-opintojen aikana.

Oppiaineen oppimäärän arvosana on opiskelemiesi pakollisten ja syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvo. Pakollisista ja syventävistä kursseista saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Kurssimäärä Hylättyjä kurssiarvosanoja enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

 

Muiden kurssien arviointitapa on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Oppiaineen oppimäärästä ei voi jättää pois mitään pakollista tai opetussuunnitelmassa määriteltyä valtakunnallista syventävää kurssia. Pääsääntöisesti et voi myöskään jättää pois suorittamiasi, arvioituja koulukohtaisia syventäviä kursseja. Säännöstä on mahdollista poiketa rehtorin päätöksellä erityisestä syystä.

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin oppiaineen kurssiarvosanojen perusteella määräytyvä arvosana edellyttää, arvosanaa tulee korottaa.

Oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi

  • opetussuunnitelmassa määriteltyjen syventävien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä
  • opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet

Kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet arvioidaan numeroarvosanoin. Halutessasi saat suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joiden oppimäärä on vain yksi kurssi. Voit halutessasi saada suoritusmerkinnän myös valinnaisista vieraista kielistä, jos niiden oppimäärä on vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion aineet ja aihekokonaisuudet arvioidaan ainekohtaisesti opetussuunnitelmassa määrätyllä tavalla.

Aikuislukion oppimäärän suorittaminen

Keväällä ylioppilaaksi valmistuvalla opiskelijalla tulee olla vähintään 44/48 kurssia suoritettuna 4. jakson loppuun mennessä (Huom. ohjeet pakollisista ja syventävistä kursseista).  Huomaa, että et voi enää osallistua 5. jakson kurssien opetukseen. 

Syksyllä ja 5.12. ylioppilaaksi valmistuvilla tulee lukion päättötodistukseen vaadittavien vähintään 44/48 kurssin olla valmiina viimeistään 1. jakson loppuun mennessä.