Lukion oppiaineiden koodit

Oppiainekoodit, uusi ja vanha opetussuunnitelma

Oppiaine Oppimäärä/taso Koodi uusi ops Koodi vanha ops
Äidinkieli ja kirjallisuus suomi äidinkielenä ÄI AI
Äidinkieli ja kirjallisuus suomi toisena kielenä S2 SU
Ruotsi A-oppimäärä (A) RUA BA
Ruotsi B1-oppimäärä (B) RUB BB
Englanti A-oppimäärä (A) ENA EA
Ranska A-oppimäärä (A) RAA FA
Ranska B3-oppimäärä (D) RAB3 FD
Saksa A-oppimäärä (A) SAA SA
Saksa B3-oppimäärä SAB3 SD
Espanja A-oppimäärä (A) EAA PA
Espanja B3-oppimäärä (D) EAB3 PD
Venäjä A-oppimäärä (A) VEA VA
Venäjä B3-oppimäärä (D) VEB3 VD
Italia B3-oppimäärä (D) IAB3 TD
Matematiikka yhteinen MAY -
Matematiikka pitkä oppimäärä MAA MA
Matematiikka lyhyt oppimäärä MAB NB
Biologia   BI BI
Maantiede   GE GE
Fysiikka   FY FY
Kemia   KE KE
Evankelis-luterilainen uskonto   UE UE
Ortodoksinen uskonto   UO UO
Elämänkatsomustieto   ET ET
Filosofia   FI FI
Historia   H HI
Yhteiskuntaoppi   YH YH
Psykologia   PS PS
Musiikki   MU MU
Kuvataide   KU KU
Liikunta   LI LI
Terveystieto   TE TE
Teemaopinnot   TO -
Tietotekniikka   TT TT

Vanhan opsin ja verkkokurssien koodit

Tapiolan kurssitarjottimissa ja verkkokursseilla vanhan opetussuunnitelman kursseissa w-kirjain ennen kurssikoodia. Verkkokurssien koodeissa on kurssikoodin perässä v-kirjain.