Lukio-opiskelun suunnittelu ja tavoitteet

Henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnitteluun.

Opinto-ohjelman tekeminen

Teet opiskelun alussa henkilökohtaisen opinto-ohjelman lukuvuodelle ja valitset kurssit Wilman opintotarjottimelta. Lukuvuoden alussa tutkinto-opiskelijoiden ja aineopiskelijoiden infoissa avataan opiskelua aikuislukiossa sekä koulun toimintaa. Jos olet opiskellut aikaisemmin lukiossa, opinto-ohjaajasi hyväksilukee  aikaisemmat lukiosuorituksesi. Päivälukioiden kurssisuorituksia luetaan hyväksi aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti suhteessa aikuislukion minimikurssimäärään.

Tutkinto-opiskelijana saat henkilökohtaista ohjausta opiskelun tueksi ja päätösten tekemiseksi. Näin pystyt suunnittelemaan omaa opiskeluasi ja tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja omat lähtökohtasi ja tavoitteesi huomioiden. Opiskelijaa ohjataan itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että hän pystyy tekemään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja seuraamaan sen toteutumista oman aikataulunsa puitteissa. 

Aineopiskelijana voit korottaa aineen oppimäärän arvosanaa ja saada korotetusta oppimäärän arvosanasta todistuksen, kun sinulla on valmis lukion päättötodistus. Ilmoittaudu verkossa aineopiskelijaksi ja lisää liitteeksi päättötodistus tai muu lukiotodistus. Ole oppimäärän arvosanan korottamisesta yhteydessä sukunimesi alkukirjaimen mukaan opinto-ohjaajaan. 

Ohjeita opintosuunnitelman tekoon

  • Huomioi opiskelusi suunnittelussa alusta alkaen mahdollinen yo-tutkinnon hajauttaminen.
  • Valitse 4–5 opiskeltavaa kurssia jokaiseen jaksoon, jos haluat valmistua kolmessa lukuvuodessa.
  • Valitse opintojen alussa äidinkielen, A-kielen, B1-kielen, matematiikan ja muiden laajempien oppiaineiden kursseja.
  • Valitse syventävät kurssit yo-kirjoitusaineissasi. 
  • Suunnittele ja huolehdi siitä, että pakolliset kurssit ovat opinto-ohjelmassasi ja minimikurssimäärä 44/48 on suoritettu ennen tavoiteltua valmistumisajankohtaa.
  • Tavoitteena on, että jokainen opiskelija tekee opintosuunnitelmansa ja kurssivalinnat Wilmassa. Lisätietoa saat omalta opinto-ohjaajalta.

Seuraa ajankohtaisia Wilmassa tiedotteita ja opinto-ohjaajan viikoittaisia ohjausryhmäviestejä sekä sähköpostiasi. Opinto-ohjaajilta ja verkkosivultamme saat myös tietoa eri alojen koulutuksista ja niihin liittyvistä hakuajoista ja valinnoista.

Opintojen keskeyttäminen ja eroaminen

Jos keskeytät opintosi tilapäisesti, ilmoita asiasta opinto-ohjaajalle, jotta sinua ei poisteta koulun kirjoilta. Keskeyttämisen jälkeen on hyvä keskustella opinto-ohjaajan kanssa, jotta opiskelu jatkuisi tauon jälkeen ongelmitta. Jos päätät erota koulusta, keskustele aina ensin opinto-ohjaajan kanssa.

Monet aikuislukiossa opiskelevat käyvät työssä ja suorittavat opintojaan työnsä ohella. Tämän vuoksi aikuislukion opiskelija ei ole oikeutettu saamaan opintotukea. Katso lisää KELA:sta

Opinto-ohjaajat

Espoon aikuislukion opinto-ohjaajat auttavat ja ohjaavat tutkinto-opiskelijoita lukio-opiskelun suunnittelussa ja tavoitteissa.

Aikuislukion kurssiaikataulut