Lukio-opiskelijan opinto-ohjaajat ja tuki

Opinto-ohjaajat ja opettajat tukevat sinua opinnoissasi.

Tukea ja ohjausta opintoihin 

Neuvoja ja ohjeita opiskeluun liittyvissä asioissa saat opinto-ohjaajalta sekä opettajilta. Opinto-ohjaaja auttaa aikuislukion varsinaisia opiskelijoita 

 • opinto-ohjelmien tekemisessä 
 • opintojen hyväksilukuihin liittyvissä asioissa 
 • opintosuunnitelmien muuttuessa 
 • yo-kirjoituksien suunnittelussa ja osallistumisoikeuden tarkistamisessa 
 • jatko-opintosuunnitelmien tekemisessä 
 • opiskelun keskeytymisen uhatessa 
 • opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa 
 • erilaisissa arkipäivän kysymyksissä. 

Opinto-ohjaajat palvelevat Itätuulentie 1:ssä (2. kerros) lv. 2017-2018 lukuvuoden työaikoina ti 8.8.2017 alkaen.

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan A–K sekä Omnian lukiopolun opiskelijat

Opinto-ohjaaja Sonja Kurki  

Ajanvaraus Wilman ajanvarauksella tai sähköpostitse sonja.kurki(at)omnia.fi,
p. 040 126 7465; puhelinpalvelu maanantaisin klo 9–11 

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan L–Ö  

Opinto-ohjaaja Mirkka Pulkkinen
Ajanvaraus sähköpostitse: mirkka.pulkkinen(at)omnia.fi tai Wilma-viestillä, 
p. 040 126 7225 puhelinpalvelu tiistaisin klo 10-11.30

Muissa asioissa ota yhteyttä:

 • Opettajiin: Kurssin itsenäinen suorittaminen, kurssien suoritusjärjestys, läsnäolo oppitunneilla, koejärjestelyt, kurssisisällöt ja -vaatimukset, kurssien arviointi, ainekohtainen yo-valmennus.
 • Erityisopettajaan: Aikuislukion varsinaisilla opiskelijoilla lukilausuntoihin liittyvät asiat. Kaksoistutkinto-opiskelijoilla opintoihin ja hyvinvointiin liittyvät asiat.
 • Toimistoon: Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja koulusta eroaminen, opiskelijatodistukset, tunnukset kaikkiin sähköisiin järjestelmiin (kuten Wilma ja Moodle). 
 • Toimialarehtoriin: Alle 18-v. opiskelijaksi ottaminen sekä ylioppilaskirjoituksien erityisjärjestelyjen hakeminen.
 • Koulutuspäällikköön ja koulutusalavastaavaan: Yo-tutkinnon vieraskielisyysselvitykset ja käytännön järjestelyt.
Lisätietoja antaa
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
sonja.kurki@omnia.fi
Mirkka Pulkkinen
Opinto-ohjaaja
040 126 7225
mirkka.pulkkinen@omnia.fi
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
046-8771264
kari.pekkarinen@omnia.fi