Lukio-opiskelijan opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja tuki

Opinto-ohjaajat, erityisopettaja ja opettajat tukevat sinua opinnoissasi.

Tukea ja ohjausta opintoihin 

Neuvoja ja ohjeita opiskeluun liittyvissä asioissa saat opinto-ohjaajalta sekä opettajilta. Opinto-ohjaaja auttaa aikuislukion varsinaisia opiskelijoita 

 • opinto-ohjelmien tekemisessä 
 • opintojen hyväksilukuihin liittyvissä asioissa 
 • opintosuunnitelmien muuttuessa 
 • yo-kirjoituksien suunnittelussa ja osallistumisoikeuden tarkistamisessa 
 • jatko-opintosuunnitelmien tekemisessä 
 • opiskelun keskeytymisen uhatessa 
 • opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa 
 • erilaisissa arkipäivän kysymyksissä. 

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat palvelevat Itätuulenpiha 1, 1. kerroksessa.

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan A–K sekä Omnian ammattilukion opiskelijat

Opinto-ohjaaja Sonja Kurki 
Työhuone 106
Ajanvaraus Wilman ajanvarauksella tai sähköpostitse sonja.kurki(at)omnia.fi,
p. 040 126 7465, puhelinpalvelu maanantaisin klo 9–11 

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan L–Ö

Kirsi Paloheimo (14.10.-14.3.)
p. 040 126 7225, puhelinpalvelu tiistaisin klo 10-11.30
Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan L-Ö
Työhuone 107
Ajanvaraus Wilman ajanvarauksella tai sähköpostitse: kirsi.paloheimo(at)omnia.fi
p. 040 126 7225, puhelinpalvelu tiistaisin klo 10-11.30

Opinto-ohjaaja Mirkka Pulkkinen virkavapaalla 14.10.-14.3.

Erityisopettaja

Anri Wahlberg, p. 040 120 9083, työhuone 224, anri.wahlberg@omnia.fi.
Aikuislukion tutkinto-opiskelijoiden ja ammattilukiolaisten lukilausuntoihin ja erityisen tuen tarpeeseen liittyvät asiat.

Muissa asioissa ota yhteyttä:

 • Opettajiin: Kurssin itsenäinen suorittaminen, kurssien suoritusjärjestys, läsnäolo oppitunneilla, koejärjestelyt, kurssisisällöt ja -vaatimukset, kurssien arviointi, ainekohtainen yo-valmennus.
 • Tapiolan InfoOmniaan, aikuislukion palvelupisteeseen: opiskelijaksi ilmoittautuminen ja koulusta eroaminen, opintojen keskeytykset, opiskelijatodistukset, tunnukset kaikkiin sähköisiin järjestelmiin (Wilma ja Moodle). 
 • Toimialarehtoriin: Maksuvapautusasiat.
 • Koulutuspäällikköön ja koulutusvastaavaan: Yo-tutkinnon vieraskielisyysselvitykset, erityisjärjestelyjen hakeminen ja käytännön järjestelyt.
 • HelpDesk: käyttäjätunnukset, käyttäjätunnuksesi salasanan toimimattomuus, sähköpostin käyttö tai Office 365-ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset.
 • DigiTutori: Itätuulenpiha 1, 1. krs. lukuvuoden aikana: Abitin käyttö, Office 365 -ohjelmien käyttö, SoMe-palvelujen käyttö, mobiililaitteiden käyttö, valokuvaus ja videointi mobiililaitteella
Lisätietoja antaa
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
Sonja.Kurki@omnia.fi
Kirsi Paloheimo
Opinto-ohjaaja
0401267225
Kirsi.Paloheimo@omnia.fi
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi