Lukio-opiskelijan opinto-ohjaajat, erityisopettajat ja tuki

Opinto-ohjaajat, erityisopettaja ja opettajat tukevat sinua opinnoissasi.

Tukea ja ohjausta opintoihin 

Neuvoja ja ohjeita opiskeluun liittyvissä asioissa saat opinto-ohjaajalta sekä opettajilta. Opinto-ohjaaja auttaa aikuislukion varsinaisia opiskelijoita 

 • opinto-ohjelmien tekemisessä 
 • opintojen hyväksilukuihin liittyvissä asioissa 
 • opintosuunnitelmien muuttuessa 
 • yo-kirjoituksien suunnittelussa ja osallistumisoikeuden tarkistamisessa 
 • jatko-opintosuunnitelmien tekemisessä 
 • opiskelun keskeytymisen uhatessa 
 • opiskelun ongelma- tai pulmatilanteissa 
 • erilaisissa arkipäivän kysymyksissä. 

Opinto-ohjaajat

Opinto-ohjaajat palvelevat Itätuulenpiha 1, 1. kerroksessa.

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan A–K sekä Omnian ammattilukion opiskelijat

Opinto-ohjaaja Sonja Kurki 
Työhuone 106
Ajanvaraus Wilman ajanvarauksella tai sähköpostitse sonja.kurki(at)omnia.fi,
p. 040 126 7465, puhelinpalvelu maanantaisin klo 9–11 

Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan L–Ö

Kirsi Paloheimo
p. 040 126 7225, puhelinpalvelu tiistaisin klo 10-11.30
Lukion opiskelijat sukunimen alkukirjaimen mukaan L-Ö
Työhuone 107
Ajanvaraus Wilman ajanvarauksella tai sähköpostitse: kirsi.paloheimo(at)omnia.fi
p. 040 126 7225, puhelinpalvelu tiistaisin klo 10-11.30 

Erityisopettaja

Anri Wahlberg, p. 040 120 9083, työhuone 224, anri.wahlberg@omnia.fi.
Aikuislukion tutkinto-opiskelijoiden ja ammattilukiolaisten lukilausuntoihin ja erityisen tuen tarpeeseen liittyvät asiat sekä tukipajat.

Muissa asioissa ota yhteyttä:

 • Opettajiin: Kurssin itsenäinen suorittaminen, kurssien suoritusjärjestys, läsnäolo oppitunneilla, koejärjestelyt, kurssisisällöt ja -vaatimukset, kurssien arviointi, ainekohtainen yo-valmennus.
 • Tapiolan InfoOmniaan, aikuislukion palvelupisteeseen: opiskelijaksi ilmoittautuminen ja koulusta eroaminen, opintojen keskeytykset, opiskelijatodistukset, tunnukset kaikkiin sähköisiin järjestelmiin (Wilma ja Moodle). 
 • Toimialarehtoriin: Maksuvapautusasiat.
 • Koulutuspäällikköön ja koulutusvastaavaan: Yo-tutkinnon vieraskielisyysselvitykset, erityisjärjestelyjen hakeminen ja käytännön järjestelyt.
 • HelpDesk: käyttäjätunnukset, käyttäjätunnuksesi salasanan toimimattomuus, sähköpostin käyttö tai Office 365-ympäristön käyttöön liittyvät kysymykset.
 • DigiTutori: Itätuulenpiha 1, 1. krs. lukuvuoden aikana: Abitin käyttö, Office 365 -ohjelmien käyttö, SoMe-palvelujen käyttö, mobiililaitteiden käyttö, valokuvaus ja videointi mobiililaitteella
Lisätietoja antaa
Sonja Kurki
Opinto-ohjaaja
0401267465
Sonja.Kurki@omnia.fi
Kirsi Paloheimo
Opinto-ohjaaja
0401267225
Kirsi.Paloheimo@omnia.fi
Kari Pekkarinen
Koulutuspäällikkö
0468771264
Kari.Pekkarinen@omnia.fi
Anri Wahlberg
Erityisopettaja
Anri.Wahlberg@omnia.fi