Lukio-opintojen osaamisen tunnustaminen

Jos olet suorittanut lukion kursseja toisessa oppilaitoksessa, osaaminen tunnustetaan ja hyväksiluetaan osaksi opintojasi, mikäli niiden sisältö vastaa aikuislukion lukio-opetuksen opetussuunnitelmaa. Tällöin alkuperäisen oppilaitoksen antamat kurssiarvosanat säilyvät. Muista pyytää osaamisen tunnustamista ennen opintojen aloittamista!

Hyväksiluettavien kurssien arvosanojen muunto

Jos kyseessä on oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:

Asteikko 1-5 Lukioasteikko asteikko 1-3
1 (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1
3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2
4 (hyvä) 8 (hyvä) 2
5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen 3

Jos on epäselvää, kumpaa arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, käytetään ylempää arvosanaa.

Osaamista voidaan tunnustaa numeron sijasta "suoritettu", jos olet aloittanut lukio-opintosi yli 18-vuotiaana. Jos olet aloittanut lukio-opintosi alle 18-vuotiaana, käytetään numeroita arvosanoina.

Ulkomailla suoritettujen lukio-opintojen osaamisen tunnustaminen

Myös ulkomailla suoritettujen opintojen osaaminen voidaan tunnustaa. Mikäli kyseessä on pakolliset ja opetussuunnitelman mukaiset syventävät kurssit, käytetään numeroita arvosanoina. Tarvittaessa opiskelijalta pyydetään lisänäyttöjä arvosanan määrittelemiseksi.

Osaamisen tunnustaminen siirryttäessä lukion pitkästä oppimäärästä lyhyeen

Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko pitkästä tai lyhyestä oppimäärästä. Jos vaihdat oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyeen, suorittamasi pitkän oppimäärän opintojen osaaminen tunnustetaan lyhyessä oppimäärässä silloin, kun niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän kurssien arvosanoiksi.

Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä kursseja. Tarvittaessa pidetään lisäkuulustelu osaamistason selvittämiseksi.

Jos vaihdat kesken opintojen lyhyemmästä pitempään oppimäärään, arviointi noudattaa samoja periaatteita. Tarvittaessa pyydetään lisänäyttöjä, jolloin myös arvosana harkitaan uudelleen.

Suomi toisena kielenä (S2) -opintojen osaamisen tunnustaminen

Jos olet valinnut suomi toisena kielenä (S2) -opinnot, osaaminen tunnustetaan riippumatta järjestettyjen S2-opetustuntien määrästä.

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien osaamisen tunnustaminen

Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen kielen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärästä, mutta ei molempia.

Historian kurssien vastaavuudet päivälukiossa ja aikuislukiossa

Päivälukiossa suoritettujen kurssien osaamisen tunnustamisessa käytetään opetussuunnitelmassa kurssien vastaavuus on oppiaineiden kursseissa muuten sama, mutta historiassa vastaavuudet ovat päivälukiossa ja aikuislukiossa seuraavat:

Historia, 2016 opetussuunnitelma

Päivälukio 1 2 3 4 5 6
Aikuislukio 1 3 2 4 5 6