Lukio-opintojen hyväksilukeminen

Jos olet suorittanut lukion kursseja toisessa oppilaitoksessa, kurssit hyväksiluetaan osaksi opintojasi, mikäli niiden sisältö vastaa aikuislukion lukio-opetuksen opetussuunnitelmaa. Tällöin alkuperäisen oppilaitoksen antamat kurssiarvosanat säilyvät. Muista pyytää hyväksilukemista ennen opintojen aloittamista!

Hyväksiluettavien kurssien arvosanojen muunto

Jos kyseessä on oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:

Asteikko 1-5 Lukioasteikko asteikko 1-3
1 (tyydyttävä) 5 (välttävä) 1
2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen) 1
3 (hyvä) 7 (tyydyttävä) 2
4 (hyvä) 8 (hyvä) 2
5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen 3

Jos on epäselvää, kumpaa arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, käytetään ylempää arvosanaa.

Opintoja voidaan hyväksilukea merkitsemällä arvosanaksi numeron sijaan "suoritettu", jos olet aloittanut lukio-opintosi yli 18-vuotiaana. Jos olet aloittanut lukio-opintosi alle 18-vuotiaana, käytetään numeroita arvosanoina.

Ulkomailla suoritettujen lukio-opintojen hyväksilukeminen

Myös ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Mikäli kyseessä on pakolliset ja opetussuunnitelman mukaiset syventävät kurssit, käytetään numeroita arvosanoina. Tarvittaessa pyydetään lisänäyttöjä arvosanan määrittelemiseksi.

Hyväksiluku siirryttäessä lukion pitkästä oppimäärästä lyhyeen

Jos vaihdat oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään, suorittamasi pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin, kun niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyen oppimäärän kurssien arvosanoiksi.

Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä kursseja. Tarvittaessa pidetään lisäkuulustelu osaamistason selvittämiseksi.

Jos vaihdat kesken opintojen lyhyemmästä pitempään oppimäärään, arviointi noudattaa samoja periaatteita. Tarvittaessa pyydetään lisänäyttöjä, jolloin myös arvosana harkitaan uudelleen.

Suomi toisena kielenä (S2) -opintojen hyväksiluku

Jos olet valinnut suomi toisena kielenä (S2) -opinnot, ne hyväksiluetaan riippumatta järjestettyjen S2-opetustuntien määrästä.

Lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien hyväksiluku

Suomen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärän kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen kielen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi toisena kielenä (S2) -oppimäärästä, mutta ei molempia.

Äidinkielen ja historian kurssien vastaavuudet päivälukiossa ja aikuislukiossa

Hyväksiluettaessa aikaisempia päivälukiosuorituksia käytetään opetussuunnitelmassa olevia kurssien vastaavuuksia päivälukiossa ja aikuislukiossa.

Äidinkieli, vanha opetussuunnitelma

Päivälukio 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aikuislukio 8 1 2 3 4 5 7 6 9

Historia, vanha opetussuunnitelma

Päivälukio 1 2 3 4 5 6
Aikuislukio 4 1 2 3 5 6

Historia, uusi opetussuunnitelma

Päivälukio 1 2 3 4 5 6
Aikuislukio 1 3 2 4 5 6