Kurssien suorittaminen ja arviointi

Aikuisten lukiokoulutuksen oppimäärä koostuu pakollisista ja syventävistä kursseista, sekä muista lukion tehtävään kuuluvista aineista ja aihekokonaisuuksista.

Kurssien suorittaminen

Aikuislukion oppimääräsi on valmis, kun olet suorittanut hyväksytysti kaikki henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaasi kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät. Tämä edellyttää kaikkien pakollisten oppiaineiden sekä valitsemiesi muiden aineiden ja aihekokonaisuuksien suorittamista opinto-ohjelman laajuudessa. Kurssien kokonaismäärän on oltava kuitenkin vähintään 44 kurssia. Lukion oppimääräsi on vähintään 48 kurssia, jos olet aloittanut lukio-opintosi ennen 1.1.2017 ja alle 18-vuotiaana eikä sinulla ole vähintään vuoden keskeytystä. Kokonaiskurssimäärään lasketaan mukaan kaikki arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit sekä muut hyväksytysti suoritetut opetussuunnitelman mukaiset opinnot. Jos valmistut keväällä, niin kurssisuoritusten on oltava valmiina 4. jakson loppuun mennessä. Jos puolestaan valmistut syksyllä, niin suoritat kurssit 1. jakson loppuun mennessä.

Kurssien arviointi

Aikuislukion kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arviointi antaa opiskelijalle palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin.

Itsenäisesti suoritettu kurssi

Kurssin itsenäisestä suorittamisesta sovit aina kurssin opettajan kanssa. Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa. Itsenäisesti suoritettavan kurssin arvioinnissa noudatetaan samoja arviointiperiaatteita kuin muidenkin kurssien arvioinnissa.

Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät

Oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien kurssien sekä muiden lukion tehtävään kuuluvien aineiden ja aihekokonaisuuksien arviointitapa voi olla suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty). Arviointitapa on mainittu opetussuunnitelmassa kurssikohtaisesti.

Kirjallisesti annettu arviointi sekä suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Diagnosoidut vammat ja sairaudet sekä muut oppimista vaikeuttavat seikat voidaan ottaa huomioon arvioinnissa siten, että sinulla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Nämä vaikeudet voidaan ottaa huomioon kurssin arvosanaa määrättäessä.

Uusinta

Voit kerran yrittää suorittaa hylätyn kurssin osallistumatta opetukseen, kun kurssi on kurssitarjottimella tai voit suorittaa kurssin uusintakokeessa.

Arvosanan korottaminen

Voit kerran yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa osallistumatta opetukseen. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi opintorekisteriin tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi.

Opinnoissa eteneminen ja opinnoista tiedottaminen

Saat aikuislukion toimistosta aina halutessasi todistuksen suorituksistasi. Opiskelijoita ohjataan käyttämään opinto-ohjauksen palveluja. Opinto-ohjaaja seuraa opintojen etenemistä ja on tarvittaessa yhteydessä Etsivään nuorisotyöhön.