Kurssien arviointi

Espoon aikuislukion kurssien arviointi.

Aikuislukion kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arviointi antaa opiskelijalle palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin.

Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät

Oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien kurssien sekä muiden lukion tehtävään kuuluvien aineiden ja aihekokonaisuuksien arviointitapa voi olla suoritusmerkintä (S = suoritettu), hylätty (H = hylätty). Arviointitapa on mainittu opetussuunnitelmassa kurssikohtaisesti.

Kirjallisesti annettu arviointi sekä suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa. Diagnosoidut vammat ja sairaudet sekä muut oppimista vaikeuttavat seikat voidaan ottaa huomioon arvioinnissa siten, että sinulla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Nämä vaikeudet voidaan ottaa huomioon kurssin arvosanaa määrättäessä.

Arvosanan korottaminen

Voit kerran yrittää korottaa hyväksyttyä kurssiarvosanaa osallistumatta opetukseen. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi opintorekisteriin tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi.