Aikuisten lukio-opetuksen tuntijako

Täällä näet lukion eri oppaineiden kurssien määrät.

1.8.2016 tai sen jälkeen lukio-opinnot aloittaneet opiskelijat

Oppiaine

Pakolliset kurssit Syventävät valtakunnalliset kurssit Syventävät koulukohtaiset kurssit
Äidinkieli ja kirjallisuus 5 4 2
Suomi toisena kielenä 5 4  
Kieli, A-oppimäärä (englanti) 6 2 2
Kieli, A-oppimäärä (muut) 6 2 1
Kieli, B1-oppimäärä (ruotsi) 5 2 2
Muut kielen oppimäärät (B2, B3)   10  
Matematiikka, yhteiset opinnot 1    
Matematiikka, lyhyt 5 2 2
Matematiikka, pitkä 9 3 2
Fysiikka 1-2 5 1
Kemia 1-2 3 1
Biologia 1-2 3  
Maantiede 1-2 2  
Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 5  
Historia 2 4 3
Yhteiskuntaoppi 2 2 1
Filosofia 1 3 1
Psykologia   5 1
Teemaopinnot   1  
Tietotekniikka     2
Yhteensä vähintään 44    
Liikunta 1    
Terveystieto 1 2  
Musiikki 1-2 (ei tarjota lv. 2017-18 jälkeen)  
Kuvataide 1-2 (2 kurssia tarjotaan lv. 2018-19)  

 

Alle 18-vuotiaana lukio-opiskelun aloittaneilla kurssien määrä on oltava vähintään 48. Ei koske 1.1.2017 jälkeen aloittaneita, joiden oppimäärä on vähintään 44 kurssia.