Aikuisten lukio-opetuksen tuntijako

Täällä näet lukion eri oppiaineiden kurssien määrät.

1.8.2016 tai sen jälkeen lukio-opinnot aloittaneet opiskelijat

Oppiaine

Pakolliset kurssit Syventävät valtakunnalliset kurssit Syventävät koulukohtaiset kurssit
Kieli- ja kommunikaatio-opinnot  
Äidinkieli ja kirjallisuus 5 4 3
Suomi toisena kielenä 5 4 1
Kieli, A-oppimäärä (englanti) 6 2 4
Kieli, A-oppimäärä (muut) 6 2 1
Kieli, B1-oppimäärä (ruotsi) 5 2 2
Muut kielen oppimäärät (B2, B3)   10  
Matematiikka      
Matematiikka, yhteiset opinnot 1    
Matematiikka, lyhyt 5 2 2
Matematiikka, pitkä 9 3 3
Luonnontieteelliset opinnot  
Fysiikka 1-2 5 2
Kemia 1-2 3 1
Biologia 1-2 3 1
Maantiede 1-2 2  

Humanistis-yhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot

Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 5  
Historia 2 4 1
Yhteiskuntaoppi 2 2 1
Filosofia 1 3 1
Psykologia   5 1
Teemaopinnot   1  
Yhteensä vähintään 44    

Ennen 1.1.2017 alle 18-vuotiaana lukio-opiskelunsa aloittaneilla yhteensä vähintään 48 kurssia eli 44 kurssin lisäksi:

Liikunta 1    
Terveystieto 1 2 1
Musiikki 1-2 (ei tarjota lv. 2017-18 jälkeen)  
Kuvataide 1-2 (2 kurssia tarjotaan lv. 2019-20)